نحوه صدور مجوز تردد خودرو

barchasb

 1. واجدین شرایط می توانند ضمن مراجعه به پورتال شخصی تقاضای خود برای اخذ برچسب تردد ارسال نمایند. برای این منظوراعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از طریق سایت دانشگاه و پورتال شخصی تقاضای خود را به اداره انتظامات ارسال می نمایند. (چگونگی انجام كار در پورتال فرد توضیح داده شده است). 

 2.  پس از بررسی تقاضای واصله ، برچسب تردد برابر مقررات صادر و از طریق واحد صدور برچسب به متقاضی تحویل می گردد.

 3.  دانشجویان بند الف-1 و افرادیكه فاقد پورتال شخصی می باشند باید با مراجعه به اداره انتظامات دانشگاه و تكمیل فرم تقاضا وارائه مدارك لازم نسبت به تهیه برچسب اقدام نمایند.

 4.  برچسب صادره باید درقسمت پائین شیشه جلوی خودرو (سمت راننده) ، بطوریكه مشاهده آن    توسط نیروهای انتظامات دانشگاه به سهولت امكان پذیرباشد نصب شود.

 5.  دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغییروضعیت ( نقل و انتقال –  فارغ التحصیلی – اخراج –  واگذاری یا تعویض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسویه حساب به انتظامات دانشگاه تحویل نماید. بدیهی است صدور برچسب تردد با مشخصات جدید منوط به ارائه برچسب قبلی است.

 6.  صدور برچسب المثنی مستلزم وصول گزارش كتبی به واحد صدور مجوز ( مبنی برمفقودیت برچسب اولیه ناشی از سرقت خودرو ، شكستن شیشه، سرقت برچسب و یا هر حادثه مشابهی دیگر) و ارائه  مدارك  رسمی در این خصوص می باشد بنابراین در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تایید مراجع ذیربط( انتظامی وقضائی ) در اسرع وقت ضروری است ، پس از بررسی مدارك واصله برچسب المثنی براساس دستور العمل صادر خواهد شد.
  تبصره : مبلغ  برچسب المثنی دو برابر مبلغ تعرفه اولیه آن می باشد.

 7.  متقاضی باید وجوه مربوط به دریافت برچسب را به شماره حساب 425299301 به نام مدیریت امور اداری و پشتیبانی نزد بانك تجارت واریز نماید.
  (امکان واریز وجه بصورت الکترونیکی آنلاین از طریق پورتال و یا دستگاه POS  مستقر در محل صدور برچسب اداره انتظامات فراهم شده است).

 

مشخصات و مختصات برچسب های تردد

 1. مدت اعتبار برچسب در قسمت بالا ( سمت راست ) درج شده است.
 2. شماره پلاك انتظامی خودرو در كادر وسط برچسب ذكرمی شود.
 3. باركد جهت انجام كنترل الكترونیكی در قسمت پائین برچسب ( سمت چپ ) تعبیه شده است.
 4. شماره مسلسل برچسب و كد محل خدمت دارنده آن در قسمت پائین ( سمت راست ) درج شده است . لازم به ذكر است هر یك از واحدهای دانشگاه دارای كد مستقل می باشند.
 5. ابعاد برچسب7 *9 سانتیمتر می باشد.
 6. برچسب آبی ، با مدت اعتبار دوسال و مبلغ 200،000 ریال ، مربوط به دانشجویان بند الف-1        می باشد .
 7. برچسب سبز ، با مدت اعتباردو سال به اعضاء هیات علمی شاغل ( رسمی و پیمانی) به مبلغ  200،000 ریال وكاركنان شاغل ( رسمی ، پیمانی و قراردادی ) به مبلغ 100،000 ریال به مدت اعتباردو سال   می باشد.
  تبصره: در خصوص همكاران محترم بازنشسته مبلغ دریافتی 50% مبالغ مذكور خواهد بود.
 8. برچسبهای زرد ، با مدت اعتبار یكسال و به مبلغ 100،000 ریال، مربوط به مدرسین حق التدریس ،پیمانکاران ساختمانی و كاركنان شركتهای طرف قرارداد  با دانشگاه، پرسنل بانكها و صنوف مختلف طرف قرارداد با دانشگاه می باشد.
 9. برچسب دوم فقط برای خودروی دوم اعضاء هیات علمی شاغل با درنظرگرفتن مبلغ دوبرابر تعرفه اولیه وبمدت اعتبار دو سال صادر می گردد.

 

مطالب مرتبط


تازه ترین مطالب

گزارش تصویری