سرمشق | زوج نخبه و مخترع دانشگاه فردوسی

YeganeSabeghi

سرمشق، ویژه برنامه الگوسازی و معرفی دختران نخبه دانشجویی و بانوان موفق دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد است که توسط روابط عمومی دانشگاه با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه تهیه شده است.
این قسمت از این برنامه به معرفی یگانه سابقی، دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی و همسرش دانیال گندم زاده فارغ التحصیل دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد می پردازد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری