خاطره | چشاندن سختی آتش جهنم

hekmatpour-49

چشاندن سختی آتش جهنم

اگر اشتباه نکنم این تصاویر مربوط به بخشی از آموزش اطلاعات عملیات است در سال 1366. در این دوره آموزشی که به دوره شهید گریوانی معروف بود. عبداله ارشاد مسئول آموزش دوره بود و شهید حکمت پور هم معاون و کمک ایشان در این دوره بودند. در این دوره آموزشی حدوداً یک ماهه که از سوی اطلاعات عملیات لشکر پنج نصر برگزار می شد بخشی از نیروهای لشکر 21 امام رضا ع هم حضور داشتند.

روزهای اولیه آموزش که طی شد یک روز برادر عبدالله ارشاد همه را به خط کردند و گفتند این هفته، هفته پابرهنه ها و گدا گشنه هاست. اول تعجب کردیم. بعد که توضیح دادند فهمیدیم منظورشان این است که هیچ کس  حق ندارد بجز در موقع استفاده از دستشویی، کفش در پا داشته باشد (برای همین هم در عکس همه پابرهنه هستند) و یک وعده غذایی مهم که آنموقع ناهار  بود هم حذف شده است. در طول این یک هفته کارهای متعددی انجام شد. از جمله این که به یک گروه گفتند یک گودال بزرگ حفر کنید. ما با خودمان فکر می کردیم احتمالا یک مبحث آموزشی مد نظر برادر ارشاد هست که نیاز به گودال دارد. کم کم گروه دیگری را به کار گرفتند که هیزم جمع کنید و اینها را در گودال قرار دهید. یک روز همه را به خط کردند و نزدیک گودال شدیم و هیزم ها را آتش زدند. دعب برادر عبدالله این بود که بچه ها از نزدیک سختی آتش را درک کنند و بصورت عینی همه را از اعمالی که منجر به سقوط در آتش می شود پرهیز دهند.

صحبت های ایشان و روحانی کاروان جناب آقای نصیری که در عکس دیده می شوند و بعد هم دعا و مناجات و تضرع رزمندگان بخشی از این برنامه برادر عبدالله بود.
انصافا سوزش گرمای این دنیا که قابل قیاس با آن دنیا نیست ذهن انسان را به فکر فرو می برد و به وقت خودش بازدارنده بود. در هر صورت خودسازی بخشی از فرهنگ جبهه بود که در فضای معنوی واحدهای تخصصی بیشتر دیده می شد. در هر صورت همانطور که شهدا فرمودند برای عبور از سیم خاردار دشمن باید اول از سیم خاردار نفس رد شد.

راوی: برادر حسین افخمی روحانی | همرزم جانباز شهید حمید حکمت پور

hekmatpour-50

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری