مسابقه اینترنتی هفته پدافند غیرعامل

padafand sms-1401

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و به جهت آشنایی و آگاهی عمومی دانشگاهیان محترم با مفاهیم پدافند غیرعامل، مدیریت حراست دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه مسابقه پیامکی هفته پدافند غیرعامل را برگزار می نماید.

این مسابقه به صورت روزانه به مدت پنج روز از شنبه ۱۴ آبان ماه تا چهارشنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری برگزار می گردد. هر روز پنج سئوال از فایل خلاصه «ویژه نامه عماد۱۴۰۰» بر روی سایت مدیریت حراست قرار خواهد گرفت و دانشگاهیان عزیز بایستی از طریق لینک مسابقه (که هر روز در همین صفحه قرار داده می شود) و با استفاده از اطلاعات کاربری پرتال پویا به صفحه مسابقه وارد شده و به سوالات هر روز پاسخ دهند.

نکات مهم:

 1. فقط دانشگاهیان (دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی) دانشگاه فردوسی می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
 2. مسابقه به صورت روزانه به مدت پنج روز از شنبه ۱۴ آبان ماه تا چهارشنبه ۱۸ آبان ماه برگزار می گردد.
 3. لینک ورود به صفحه مسابقه هر روز در همین صفحه از سایت مدیریت حراست دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می گردد.
 4. منبع مسابقه، فایل خلاصه «ویژه نامه عماد» می باشد که می توانید فایل الکترونیکی این ویژه نامه را از اینجا دریافت نمایید.
 5. هر روز به شش نفر از کسانی که پاسخ صحیح را ارسال نمایند به قید قرعه کارت هدیه یک میلیون ریالی تقدیم می گردد.
 6. فرصت ارسال پاسخ فقط تا ساعت ۲۴ همان روز می باشد.
 7. دانشگاهیان عزیز بایستی از طریق لینک مسابقه (که هر روز در همین صفحه قرار داده می شود) و با استفاده از اطلاعات کاربری پورتال پویا به صفحه مسابقه وارد شده و به سوالات هر روز پاسخ دهند.
 8. با برندگان مسابقه تماس گرفته می شود و جوایز همان روز تقدیم عزیزان خواهد شد.

دریافت فایل ویژه‌نامه عماد ۱۴۰۰

تعداد کل شرکت کنندگان در ۵ روز مسابقه: ۷۶۳ نفر

تعداد شرکت کنندگان یکتا در ۵ روز مسابقه: ۳۵۰ نفر


نتایج نظرسنجی مسابقه

pull


پاسخ مسابقه اینترنتی روز پنجم (چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱)

1. کدام گزینه صحیح نیست؟ (صفحه ۴۰)

 1. منابع آبی و خاکی، وکلیه منابعی (غذایی، بهداشتی، دارویی و ... ) که دارای تأثیر متقابل بر چرخه موجودات زنده داشته باشند سرمایه ملی زیستی هستند
 2. انسانها و کلیه موجودات زنده اعم از حیوانات و گیاهان و ... از سرمایه های ملی زیستی محسوب نمی شوند
 3. تروریسم زیستی به معنای استفاده عمدی و سوء از عوامل زیستی و فرآورده های آنها توسط اشخاص، فرقه و گروه هایی با انگیزه سیاسی، امنیتی و تروریستی می باشد
 4. حوزه تهدیدات زیستی شامل انسان، دام، نباتات، آب آشامیدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، غذا و دارو و صنایع مرتبط با آن می شود

توضیحات: سرمایه ملی زیستی شامل انسان و کلیه موجودات زنده اعم از حیوان و گیاه و ذخائر ژنتیکی موجودات در محدوده مرزهای ملی، منابع زیست محیطی اعم از منابع آبی و خاکی، کلیه منابعی (غذایی، بهداشتی، دارویی، ...) که دارای تأثیر متقابل بر چرخه حیات موجودات زنده داشته باشند و نقش حیاتی در امینیت ملی، اقتصاد ملی، سلامت و ایمنی عمومی، اطمنیان عمومی و بقای باورهای مذهبی و ملی دارند، می باشد.

2.  کدام تعریف در خصوص پدافند زیستی صحیح است؟ (صفحه ۴۰)
 1. استفاده پنهان و آشکار از تسلیحات زیستی علیه منابع انسانی و یا زیرساخت های اقتصادی توسط یک کشور
 2. مجموعه ای از اقدامات از قبیل رصد و پایش، آشکار سازی، هشدار دهی، تشخیص، تصمیم و عملیات، کنترل، مدیریت بحران، حفاظت و پیشگیری و در برابر تهدیدات زیستی
 3. مجموعه ای از اقدامات از قبیل امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی منابع، حدود سازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی
 4. گزینه 2 و 3 صحیح است
توضیحات: جنگ زیستی به معنای اسفاده آشکار یا پنهان از تسلیحات زیستی علیه منابع انسانی و یا زیرساخت های اقتصادی توسط یک کشور متخاصم و با هدف وارد نمودن ضربه نظامی، از بین بردن مقاومت، تحمیل خسارت اقتصادی و خدشه دار نمودن امنیت ملی کشور دیگر است. بر این مبنا پدافند زیستی مجموعه ای از اقدامات از قبیل رصد و پایش، آشکار سازی، هشدار دهی، تشخیص، تصمیم و عملیات، کنترل، مدیریت بحران، حفاظت و پیشگیری و در برابر تهدیدات زیستی، امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی منابع، حدود سازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی است که موجب حفاظت از سرمایه های ملی در برابر تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها می گردد.

3.  کدام گزینه صحیح نیست؟ (صفحه ۴۵)

 1. قدرت تحلیل رفتارهای تهاجمی دشمن و شناسایی آنها، کشف اولویت ها، به حاشیه نرفتن و  در حوزه اقدام و واکنش صحیح درست عمل کردن، رمز موفقیت در مواجهه با نبرد ترکیبی دشمنان است
 2. هم افزایی اضلاع مختلف جهبه مقاومت در حوزه پدافند غیرعامل از مهم ترین اصول در خنثی سازی توطئه دشمنان و ناکام گذاشتن طرح های تهاجمی آنها در ابعاد گوناگون تلقی می شود
 3. یکی از اصلی ترین راهکاری هایی که دشمنان در مواجهه با گفتمان مقاومت و متعلقات آن مد نظر قرار می دهند "رفتار تهاجمی" است
 4. "رصد بازی دشمن" و "واکنش هوشمندانه نسبت به آن"  نسبت به هر مقوله دیگری اولویت دارد. این رویکرد، "جنگ – تسلیم" را برهم می زند و راهبردی به نام مقاومت فعال را جایگزین آن می سازد

یکی از اصلی ترین راهکاریی که دشمنان در مواجهه با گفتمان مقاومت و متعلقات آن مد نظر قرار می دهند " پیچیده سازی صحنه بازی است". در این روش های آسیب زا در قبال یک ساختار گفتمانی و سیاسی پویا، افراد و مخاطبان آن ساختار را دچار سردرگمی و چندگانگی کنند.

4. با توجه به تعریف اقدام متقابل در حقوق بین الملل عمومی کدام گزینه صحیح است؟ (صفحه ۴۶)
 1. بخشی از اقدامات تلافی جویانه که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات مسلحانه دارد
 2. اقدامات متقابل در برگیرنده اقدامات غیر خصمانه است و زمانی که دولت زیان‌دیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسیول به این اقدام مبادرت می ورزد جنبه غیر قانونی آن زایل میشود
 3. اقدامات تلافی جویانه ای که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات غیر مسلحانه ندارد
 4. هر سه گزینه صحیح است

5. با توجه به مطلب ظرفیت سنجی همکاری های اسلامی در حوزه پدافند غیر عامل کدام گزینه صحیح نیست؟ (صفحه ۴۷ )

 1. غرب مدرن اصلی ترین بازنده اخلاقی آزمون کرونا است
 2. حفظ تاب آوری و استحکام نظام های سیاسی منوط به توان مدیریت و مقابله با تهدیدهای مدرن است
 3. یکی از مهمترین الزامات تکوین «لایه دفاعی نوین» همکاری های منطقه ای و جهانی است
 4. در برابر تهدیدهای نوین الزاما «توان دفاعی کلاسیک» می‌تواند تکافو کند

توضیحات: در برابر تهدید های نوین الزاما «توان کلاسیک» نمی‌تواند تکافو کند. و لذا در عرصه های تهدید های نوین همچون تهدیدات زیستی، سایبری، شیمیایی، پرتوی و تهدیدهای مبتنی بر رسانه های مدرن و جنگ شناختی قرارگاه های عملیاتی در راستای حفاظت از مردم و سرمایه های ملی تشکیل داده ایم.

برندگان مسابقه روز پنجم

 • تعداد کل شرکت کننده: 143 نفر
 • تعداد پاسخ های صحیح: 76 نفر


 برندگان:

 •  سیده ساجده نجفی
 • مرضیه اعتمادی
 • ابوالقاسم خالقی وردی
 • سیدمحمد رسولی
 • رضا دانایی
 • محمود اعظمی راد

لازم به ذکر است که برندگان به صورت قرعه کشی توسط سامانه انتخاب می شوند

با برندگان محترم جهت دریافت جایزه تماس گرفته می شود


پاسخ مسابقه اینترنتی روز چهارم (سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱)

1. کدام گزینه در خصوص جنگ شناختی صحیح نیست؟ (صفحه ۳۰)

 1. انیستیتو تاویستاک "اولین مرکز شستشوی مغزی جهان " می باشد و تاریخچه آن به قبل از جنگ جهانی اول بر می گردد.
 2. جهت دهی و شکل دهی افکار عمومی و آمادگی آن ها برای نظم نوین جهانی که قرار است بعد از جنگ جهانی دوم برقرار شود از وظایف انیستیتو تاوییستاک می باشد.
 3. در جنگ شناختی رسانه تنها  ابزار  جنگ است  و مهمترین هدف جنگ شناختی، کنترل جریان اطلاعات است.
 4. هدف از ایجاد رسانه انتشار اخبار نیست بلکه هدف، مدیریت افکار عمومی است.

توضیحات: در جنگ شناختی رسانه تنها ابزار جنگ نیست بلکه یکی از ابزارهاست. در جنگ رسانه ای مهمترین هدف، کنترل جریان اطلاعات است اما هدف از جنگ شناختی و به عبارت بهتر هدف از هر عملیات شناختی بسیار متنوع تر است.

2.  بسه نقطه آماج اصلی مورد هدف دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران در کدام گزینه آمده است؟ (صفحه ۳۱)
 1. مشروعیت زدایی – اعتماد زدایی – قداست زدایی
 2. جنگ نظامی، جنگ الکترونیک و نهایتا جنگ شناختی علیه ساختار نظام
 3. ایده اصلی نظام، ساختار نظام، کارکرد نظام
 4. هر سه گزینه صحیح است

توضیحات: دشمن در جنگ شناختی سه نقطه آماج اصلی را هدف قرار می دهد.

 1. ایده اصلی نظام: «اسلام ناب» و «ولایت مطلقه فقیه» (هسته اصلی و مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی)
 2. ساختار نظام: مجموعه نهادها، ارکان و دستگاه های برآمده از ایده اصلی که مجموعه حکومت را تشکیل می دهد.
 3. کارکرد نظام: نتایج حاصله از عملکرد اجزای ساختار نظام که در واقع نشان دهنده خروجی ساختار بوده و کارآمدی یا ناکارآمدی آن را نشان می دهد.

3.  ککدام گزینه در مورد سواد رسانه ای صحیح نیست؟ (صفحه ۳۲ و ۳۳)

 1. سواد رسانه ای به عنوان ابزاری برای حمایت شهروندان در برابر آثار منفی رسانه های جمعی است
 2. فراگیری سواد رسانه ای کمک می کند تا آنچه که رسانه ها می خواهند ما را به باور آن برسانند را تشخیص بدهیم
 3. توجه صرف به ارتقای سواد رسانه ای می تواند عاملی بسیار مؤثر در استفاده هوشمندانه از فضای مجازی باشد
 4. سواد رسانه ای می تواند به افراد جامعه کمک کند تا تعصبات، اطلاعات غلط و دروغ های رسانه ای را تشخیص بدهند

توضیحات: سواد رسانه ای به عنوان عاملی در جهت استفاده هوشمندانه از فضای مجازی مؤثر می باشد. وگرنه توجه صرف به ارتقای سواد رسانه ای جامعه نمی تواند عاملی مؤثر در استفاده هوشمندانه از فضای مجازی باشد.

4. کدام گزینه صحیح است؟ (صفحه ۳۴و۳۵)
 1. جنگ شناختی و ادراکی حالت پیشرفته و مدرن جنگ نرم، جنگ روانی، جنگ رسانه ای و ترکیبی از همه این هاست.
 2. جنگ شناختی از دستگاری و اعمال نظر در ادراکات افراد شروع و با هدف اثر گذاشتن بر اندیشه ها، نظام باورها، ارزشها، نگرش ها و سبک تفکر عموم مردم طراحی شده است.
 3. اگر بتوان در سامانه ادراکات محیطی فرد به طور کلی در هر زمان دسترسی پیدا کرد و در این ادراکات تغییرات مثبت یا منفی ایجاد نمود می توان رفتارها و عکس العمل های مورد نظر خود را در شخص انتظار داشت
 4. هر سه گزینه صحیح است

5. در بیانات رهبر معظم انقلاب در ۵ مهر ماه ۱۴۰۰ برچه چیزی تاکید شده است؟ (صفحه ۳۷ )

 1. تاکید ویژه مبنی بر اهمیت افکار عمومی، رسانه و ورود جوانان
 2. آماده شدن جوان ها به معنی کامل کلمه، مجهز شدن و ورود به میدان تبیین و افشاگری
 3. «حرکت تبیین» در قبال حرکت گمراه کننده و تاثیر گذاری بر افکار عمومی توسط دشمن، خنثی کننده توطئه او است
 4. هر سه گزینه صحیح است

توضیحات: در بیانات اخیر رهبر انقلاب در مورخ ۵ مهر ۱۴۰۰ تاکید ویژه ایشان مبنی بر اهمیت افکار عمومی، رسانه و ورود جوانان را می‌بینید. که فرمودند «در قبال حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر است و تاثیر گذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و بخصوص جوان ها، «حرکت تبیین» خنثی کننده توطئه دشمن است.» «جوان‌های عزیز خودتان را آماده کنید. به معنای واقعی کلمه، خودتان را مجهز کنید و در میدان تبیین و افشاگری وارد شوید.»

برندگان مسابقه روز چهارم

 • تعداد کل شرکت کننده: 155 نفر
 • تعداد پاسخ های صحیح: 95 نفر


 برندگان:

 • فاطمه زهرا رضائی 
 • زینب رضائی
 • فاطمه رحیمی
 • طاهره رمضانی
 • جواد غفوری یزدی
 • نسرین گلستانی

لازم به ذکر است که برندگان به صورت قرعه کشی توسط سامانه انتخاب می شوند

با برندگان محترم جهت دریافت جایزه تماس گرفته می شود


پاسخ مسابقه اینترنتی روز سوم (دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱)

1. 1. کدام گزینه در رابطه با جایگاه مترو در شبکه حمل و نقل و پدافند غیرعامل به درستی بیان نشده است؟ (صفحه ۲۳)

 1. تهدیدهای مختلف سهوی یا عمدی، تهاجم سایبری، تهدیدات طبیعی و  آسیب پذیری ذاتی مترو و ... قرار دارند
 2. یکی از اجزاء مصون سازی شبکه حمل و نقل، تدوین برنامه و ارائه سناریو برای تخلیه اضطراری به ویژه در متروها می باشد
 3. ایستگاه های مترو به عنوان مکان های پر ازدحام در معرض انواع تهدیدهای مختلف سهوی یا عمدی و دیگر اقدامات تروریستی قرار داشته و مکان های پر مخاطره تلقی می شوند.
 4. با توجه به دستور کار پدافند غیرعامل از متروها نباید به عنوان فضاهای چند منظوره استفاده کرد
2.  با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص کرونا کدام گزینه صحیح است؟ (صفحه ۲۴و۲۵)
 1. کرونا بزرگترین بحران بهداشتی جهان بعد از جنگ جهانی اول تاکنون بوده است
 2. همه گیری کرونا بزرگترین انسداد اقتصادی جهان را از 11 سپتامبر 2001 تاکنون رقم زده است
 3. بیماری کرونا از نظر اجتماعی باعت نوعی بیگانه هراسی و بعضاً نژاد پرستی شده است.
 4. شهرها اولین مکان هایی بودند که درگیر کرونا شدند. ویروس کرونا بخش گردشگری بین المللی را 30 سال به عقب برگردانده است

3.  نخستین و اصلی ترین نقطه آسیب در قبال کنوانسیون «پالرمو» در کدام گزینه آمده است؟ (صفحه ۲۶و۲۷)

 1. مانور آمریکا و متحدانش در سازمان های بین المللی
 2. سوء تفسیر مقوله تروریسم از سوی بازیگران صاحب نفوذ غربی
 3. پیوستن کشورها به کنوانسیون »پالرمو»، الزامات وتعهدات جرم انگاری برای دولت ها
 4. ساده انگاری یا تحریف لوایح «پالرمو»
4. کدام گزینه صحیح نیست؟ (صفحه ۲۸و۲۹)
 1. یکی از تاکتیک های دشمنان برای استفاده دشمن از فضای رسانه «عملیات روانی» است
 2. جنگ روانی کم هزینه ترین ابزاری است که با تاثیرگذاری بر فکر و اندیشه مخاطب به تغییر رفتار آن ها منجر می شود
 3. قدرت نرم کسب آنچه می خواهید از طریق جذب کردن است نه از طریق اجبار یا پاداش
 4. سواد رسانه ای مخاطبان را از حالت فعالانه خارج کرده و به ارتباط انفعالی و مصرفی وارد می کند

5. یکدام گزینه به عنوان کارکردهای شبکه های اجتماعی در جنگ نرم نیست؟ (صفحه ۲۹ )

 1. تقویت گرایش مقاومت در افراد در برابر الگوهای ارزشی، فکری و فرهنگی مرسوم
 2. تهییج لایه های اجتماعی جامعه هدف به سوی شورش، نافرمانی مدنی و راهپیمایی اعتراضی
 3. شکل دادن گروه ها و مجموعه های پنهان در جامعه برای ایجاد تضاد و منازعه اجتماعی و شکستن انسجام اجتماعی
 4. مشروعیت زدایی ساختاری از  نظام فرهنگی

برندگان مسابقه روز سوم

 • تعداد کل شرکت کننده: 142 نفر
 • تعداد پاسخ های صحیح: 46 نفر


 برندگان:

 • ریحانه سادات، حسینی
 • عاطفه، زحمتکش دلوئی
 • محسن، روحی گل خطمی
 • زهره ایزانلو
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
 • معصومه شریفی طرقی

لازم به ذکر است که برندگان به صورت قرعه کشی توسط سامانه انتخاب می شوند

با برندگان محترم جهت دریافت جایزه تماس گرفته می شود


پاسخ مسابقه اینترنتی روز دوم (یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱)

1. کدام گزینه در حوزه حکمرانی سایبری صحیح نیست؟ (صفحه ۱۳)

 1. ایالات متحده به بهانه اینکه توسط دو کشور روسیه و چین مورد حمله سایبری قرار می گیرد کنترل و محدودیت های شدیدی را در فضای مجازی بکار می گیرد
 2. در حکمرانی سایبری یک دولت انتشار اطلاعات اینترنتی در قلمرو خود را هدایت، هماهنگ و محافظت می کند و نشر اطلاعاتی را که به منافع قانونی دیگران خدشه وارد می کند یا منافع اجتماعی راتضعیف می کند، محدود می نماید.
 3. چون فضای مجازی مانند خشکی و دریا و هوا نیست صحبت از اعمال حاکمیت ملی بر آن بی ربط است
 4. در حکمرانی سایبری اطلاعاتی که امنیت عمومی را تهدید می کند و توسط سازمان های خارج از کشور ساخته، تحریف یا گسترش می یابد ممنوع می شود
2.  به گزارش نیویورک تایمز، یکی از پیچیده ترین و بزرگترین حملات در حوزه پدافند سایبری در تاریخ آمریکا کدام است ؟ (صفحه ۱۴)
 1. حمله هکرها به وزارت خزانه داری آمریکا و ناتوانی این کشور در حوزه پدافند سایبری
 2. حمله سایبری به خط لوله انتقال سوخت در آمریکا (خط لوله کلونیال در ساحل شرقی آمریکا) با هدف  گروگان گرفتن اطلاعات تجاری برای گرفتن باج
 3. حمله باج افزارها و باج گیرهای سایبری در خصوص نفوذ به ساختارهای اداری، صنعتی و تجاری 
 4. حمله هکرها در  نرم افزار مدیریت شبکه های رایانه ای در سامانه های کامپیوتری نهادهای آمریکایی و سرقت اطلاعات فوق محرمانه نظامی،هسته ای، موشکی و...

3.  کدام گزینه در خصوص نقش «شبکه های اجتماعی» صحیح نیست؟ (صفحه ۱۷)

 1. این واقعیت است که مدیرعامل یک شبکه اجتماعی می تواند براحتی و بدون هیچ گونه بررسی و سنجشی بلندگوی افراد سرشناس مثل ریاست جمهوری آمریکا را از برق بکشد
 2. بسته شدن حساب ترامپ به تاثیرپذیری شبکه های اجتماعی مشهور جهان، از کانون های قدرت ارتباطی ندارد
 3. در شبکه های اجتماعی «ممیزی سردبیری» صورت می گیرد و آن ها انتخاب می کنند چه کسی می تواند حرف بزند و چه کسی نمی تواند
 4. بسته شدن حساب توییتر ترامپ یک سانسور دولتی بود
4. ساخت واحد‌های جنگ سایبری چینی ها بر چه اساسی بوده است؟ (صفحه ۲۰و۲۱)
 1. همگامی با روند اخیر انقلاب نظامی و فناوری در سراسر جهان
 2. اطمینان از اینکه میتواند در نبردی که با استفاده گسترده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (در تقابل با آمریکا و هم پیمانان آن) شکل گرفته، پیروز شود.
 3. نظامی سازی فضای سایبری
 4. گزینه ۱ و ۲ صحیح است

5. یکی از راه های دستیابی به امنیت در فضای مجازی چیست؟ (صفحه ۲۱ )

 1. تجاوزگری در فضای مجازی
 2. خویشتن داری و خود کنترلی
 3. واکنش اضطراری
 4. تلافی به عنوان یک اصل استراتژیک

برندگان مسابقه روز دوم

 • تعداد کل شرکت کننده: 155 نفر
 • تعداد پاسخ های صحیح: 78 نفر


 برندگان:

 • رضا لرگوجگی
 • زهره صدیقی
 • ساره رستگار یدکی
 • صفر نیکوکار
 • محمدجواد داودزاده خراسانی
 • احسان عربخانی

لازم به ذکر است که برندگان به صورت قرعه کشی توسط سامانه انتخاب می شوند

با برندگان محترم جهت دریافت جایزه تماس گرفته می شود


پاسخ مسابقه اینترنتی روز اول (شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱)

1. کدام گزینه صحیح است؟ (صفحه ۴)

 1. پدافند غیر عامل یک امر حاکمیتی نیست
 2. دستاوردها و نتایج پدافند غیرعامل نسبت غیر مستقیمی با ارائه خدمات حیاتی به شهروندان دارد
 3. استتار و اختفا از رویکرد های پدافند غیرعامل در حوزه نظامی است
 4. هر سه گزینه صحیح است
2. کدام مورد از وظایف عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل نیست؟ (صفحه ۴و۵)
 1. هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل سامانه های مرتبط با پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات نوین
 2. فرهنگ سازی و آماده سازی دستگاه های اجرایی و استان های کشور برای کمک و اداره و هدایت مردم در شرایط بحرانی
 3. تعیین مصادیق تاسیسات زیربنایی، ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور
 4. بکارگیری ظرفیت ها و منابع کشور در حوزه های مختلف برای انجام تمهیدات لازم پدافند غیرعامل

3. کدام گزینه در خصوص مصادیق جنگ چندلایه صحیح می باشد؟ (صفحه ۱۰)

 1. تروریسم رسانه ای (گروگان گرفتن افکارعمومی توسط رسانه های وابسته)
 2. نظام تحریم ظالمانه (با هدف فروپاشی ثبات و پایداری نظام اقتصادی ایران با تکیه بر اسلحه دلار)
 3. تعمیق شکاف دولت – ملت (تحریک مردم به سمت نارضایتی اجتماعی، اعتراض، شورش و اغتشاش)
 4. هر سه گزینه صحیح است
4. کدام گزینه صحیح نیست؟ (صفحه ۱۰)
 1. جنگ ترکیبی به معنای به کارگیری ترکیبی قابلیت های نیروهای نظامی و غیرنظامی متعارف به شیوه ای پیچیده و هماهنگ شده است
 2. جنگ هیبریدی شامل توان دیپلماسی، جنگ تبلیغاتی، حمایت از شورش های داخلی و محلی، حمایت از نیروهای چریکی، جنگ اقتصادی و حملات علیه زیرساخت ها می شود
 3. جنگ هیبریدی ایالات متحده آمریکا تعریفی کلاسیک از نبرد نظامی می باشد
 4. شکستن اقتدار امنیتی و دفاعی نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت های ضد امنیتی، رسانه ای و ... از مصادیق جنگ چند لایه از منظر پدافند غیرعامل است.

برندگان مسابقه روز اول

 • تعداد کل شرکت کننده: 168 نفر
 • تعداد پاسخ های صحیح: 95 نفر


 برندگان:

 • عارفه اریافر
 • احمد خراشادی زاده
 • سید اکبر موسویان مقدم
 • علی اکبر داروغه تقی
 • نوید آستان بوس
 • محمدرضا نعمتی

لازم به ذکر است که برندگان به صورت قرعه کشی توسط سامانه انتخاب می شوند

با برندگان محترم جهت دریافت جایزه تماس گرفته می شود


اقدامات متقابل در برگیرنده اقدامات غیر خصمانه است و زمانی که دولت زیان‌دیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسیول به این اقدام مبادرت می ورزد جنبه غیر قانونی آن زایل میشود

دیدگاه‌ها   

0 #3 سلام 1401-08-21 09:03
سلام با توجه به شرایط موجود دنیا و کشور مسابقات باعث افزایش آگاهی های ضروری می شود
نقل قول کردن
+1 #2 دانشجو 1401-08-21 09:02
پیشنهاد می شود با توجه به حجم زیاد دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی، تعداد برندگان و میزان جایزه را افزایش دهید تا افراد بیشتری ترغیب شوند در مسابقه شرکت کنند.
نقل قول کردن
0 #1 راد 1401-08-21 02:02
خیلی ممنون، تشکر از زحمات شما و همکاران خسته نباشید
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری