رفیق پرست بود اونم از جنس شهیدش

shahidhekmat-rafigh

رفیق پرست بود اونم از جنس شهیدش

بعد از برگشت از عملیات نگران حمید شدیم بعد از چند ساعت اومد و فهمیدیم با همون یک دست تعدادی از بدنهای مطهر شهدا رو از آب گرفته و با طناب بهم بسته که گم نشوند که با بچه ها رفتیم و به عقب منتقل کردیم.در عملیات دیگری هم در کوهستان پیکر شهدا را با الاغ جمع آوری میکرد و وقتی به یک پرتگاه میرسید میخندید و میگفت یا قول شفاعت بدید یا میندازمتون.هوای دل مادران شهدا رو داشت که منتظر نمانند.
در مرخصیها به خانواده دوستان شهیدش سر میزد و بدلیل جانباز بودن مورد محبت شدید مادران شهدا بود.


راوی: همرزم شهید جانباز شهید حمید حکمت پور

هوای دل مادران شهدا رو داشت

بعد از برگشت از عملیات نگران حمید شدیم بعد از چند ساعت اومد و فهمیدیم با همون یک دست تعدادی از بدنهای مطهر شهدا رو از آب گرفته و با طناب بهم بسته که گم نشوند که با بچه ها رفتیم و به عقب منتقل کردیم.در عملیات دیگری هم در کوهستان پیکر شهدا را با الاغ جمع آوری میکرد و وقتی به یک پرتگاه میرسید میخندید و میگفت یا قول شفاعت بدید یا میندازمتون.هوای دل مادران شهدا رو داشت که منتظر نمانند.
در مرخصیها به خانواده دوستان شهیدش سر میزد و بدلیل جانباز بودن مورد محبت شدید مادران شهدا بود.

راوی: همرزمان شهی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری