برگزاری کارگاه «ارتقای سطح عفاف و حجاب در دانشگاه»

kargah-entezamat-18

کارگاه «ارتقای سطح عفاف و حجاب در دانشگاه» با شرکت همکاران اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات مدیریت حراست برگزار شد.

این کارگاه روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی، با هدف ارتقای سطح فرهنگ عفاف و حجاب در محیط های دانشگاهی و همچنین آموزش نیروهای حفاظت فیزیکی دانشگاه برای آمادگی جهت انجام امر به معروف و نهی از منکر برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی سه ساعته، دو عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دكتر سیدمحسن اصغری نكاح و دكتر محمود سعیدی رضوانی با ارائه آمار جامعی از وضعیت عفاف و حجاب در جامعه، موضوعاتی از قبیل «اهمیت خانواده و تهدیدهای روبرو»، و «مشکلات خانوادگی» را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند.

لازم به ذکر است که جلسه دوم این کارگاه با حضور دیگر همکاران اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ برگزار می گردد.

کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف
کارگاه حجاب و عفاف کارگاه حجاب و عفاف
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب
جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب جلسه دوم کارگاه عفاف و حجاب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری