نشست مسئولین حراست موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خراسان رضوی

IMG 4079

نشست "مسئولین حراست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی استان خراسان رضوی" در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این نشست روز شنبه 11 بهمن ماه سال جاری، همزمان با سالروز ایام الله دهه فجر و با حضور مهدی قاسم زاده نماینده مرکز حراست وزارت علوم در امور موسسات غیردولتی خراسان رضوی و با شرکت مسئولین این موسسات در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاع...
نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعی نشست مسئولین حراست موسسات غیرانتفاعینوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری