حضور فعالانه همکاران حفاظت فیزیکی در همایش دانشجویان نو ورود

vorodi98 5

همزمان با برگزاری همایش دانشجویان نو ورود در روزهای 7 و 8 مهرماه 1398، همچون سالهای گذشته تامین امنیت و برقراری نظم مراسم و غرفه های نمایشگاه برعهده همکاران خدوم اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه بود.

 

حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در م...
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در م...
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در م...
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در م...
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در م...
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در م...
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در م...
حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود حضور پرنگ همکاران حفاظت فیزیکی در مراسم دانشجویان نورود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری