برگزاری آزمون جهت بكارگيری نگهبان بخش خصوصی برای خدمت در دانشگاه فردوسی

azmon 38

 آزمون بكارگيری نگهبان در بخش خصوصی برای خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد، صبح روز پنج شنبه 16 خردادماه سال جاری در دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار گردید.

در این آزمون 170 داوطلب به 75 سئوال عمومی و اختصاصی با موضوعات زبان و ادبیات فارسی، معارف و فرهنگ اسلامی، عربی، زبان انگلیسی، حفاظت فیزیکی، حقوق قضایی، تست هوش و رایانه پاسخ دادند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.

طبق اعلام موسسه همیاران فهیم توس، بخش خصوصی طرف قرارداد دانشگاه فردوسی مشهد، بر اساس نمره نهایی آزمون کتبی سه برابر ظرفیت مورد نیاز جهت مصاحبه و تست های عملی و تخصصی دعوت می شوند و از میان آن ها افراد واجد شرایط طبق ظرفیت مورد نیاز جهت خدمت در دانشگاه به عنوان نگهبان بکارگیری می گردند.

 لازم به ذکر است اطلاع رسانی ثبت نام این آزمون به صورت عمومی و از طریق سایت دانشگاه، سایت مدیریت حراست دانشگاه، سایت موسسه همیاران فهیم توس و همچنین شبکه های اجتماعی انجام شد و امکان ثبت نام برای همه واجدین شرایط، از طریق سایت موسسه مذکور وجود داشته است.

azmon 31

azmon 29

azmon 30

 

برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان
برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان برگزاری آزمون بكارگيری نگهبان

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری