حضور دانشگاهیان دانشگاه فردوسی در راهپیمایی روز قدس

photo ۲۰۱۹-۰۵-۳۱ ۱۱-۴۴2-۰۲

همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد همگام با مردم شهیدپرور و همیشه درصحنه ایران اسلامی حضوری پرشکوه دانشگاهیان را در راهپیمایی روز قدس به نمایش گذاشتند.

مسئولان دانشگاه، اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس که صبح جمعه 10 خردادماه 1398، از میدان پانزده خرداد تا حرم مطهر رضوی برگزار شد، به همراه دیگر آحاد مردم شرکت نمودند.

عکس: محمدعلی عبدی زاده

حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قد...
حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس حضور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس

 

آخرین به روز رسانی شنبه, 11 خرداد 1398 | بازدید: 262