بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی برگزار شد

photo ۲۰۱۹-۰۵-۰۳ ۱۹-۲۲-۱۲

بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور همزمان با سایر قطب‎های کشور با حضور 476 نفر داوطلب از استان‎های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان 12 و 13 اردیبهشت ماه 1398 در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این المپیاد در 23 رشته امتحانی شامل مهندسی عمران، فیزیک، مهندسی شیمی، ریاضی، مهندسی برق، زیست‌شناسی، شیمی، علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، حقوق، مهندسی کشاورزی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، آمار، علوم تربیتی، علوم زمین، مهندسی مواد و متالورژی، علوم جغرافیایی، مهندسی صنایع، روانشناسی، سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت بر کزلر شذ.

لازم به ذکر است که همچون گذشته، حفاظت این آزمون نیز بر عهده همکاران مدیریت حراست بود که به نحوه مطلوب انجام گردید.

photo ۲۰۱۹-۰۵-۰۴ ۰۷-۲۵-۱۰

24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه...
24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور 24 امین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری