اهدای اشیاء قدیمی توسط مدیریت حراست به موزه دانشگاه

photo ۲۰۱۸-۰۸-۲۹ ۰۰-۳۴-۱۵

همکاران مدیریت حراست ضمن بازدید از موزه دانشگاه، اشیائی با قدمت چند ده ساله را نیز اهدا نمودند.

روز سه شنبه 6 شهریور ماه سال جاری، مهندس مهدی حافظی و مهندس جمال موسمی به نمایندگی از مدیریت حراست از موزه دانشگاه بازدید نمودند و تعدادی پیش دستی قدیمی که به سال 1335 بر می گردد و تعدادی از کارت پرسنلی قدیمی را به موزه دانشگاه اهدا نمودند.

اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه
اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه اهدای اشیاء قدیمی به موزه دانشگاه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری