دستور العمل حفاظتي ايام تعطيلات نوروز

 

 • ضروري است رؤسا و مديران محترم واحدها و دانشكده ها قبل از شروع تعطيلات مشخصات  مسئولين قسمتهاي مختلف واحد مربوطه را شامل(نام و نام خانوادگي– سمت – آدرس و  تلفن هاي منزل و همراه) را تهيه و نزد انتظامات واحدخود قرارداده و يك نسخه از آن را به مديريت حراست دانشگاه ارسال نمايند تا در صورت نياز در اسرع وقت مورد بهره برداري قرار گيرد.
 •  مسئولين محترم واحدها ، اسامي همكاران محترم اداري و  خدماتی را كه لازم است در ايام تعطيلات به محل كار تردد داشته باشند ( با ذكر تاريخ حضور ) صرفاً با فرمت اکسل صرفاً طبق نمونه پیوست به اداره انتظامات تا تاريخ 21/12/95 ارسال نمایند. در غير اين صورت تردد افراد، مجاز نمي باشد و مسئوليت آن بعهده واحد مربوطه خواهد بود.
 • مراجعه اعضاي محترم هيات علمي به دانشكده ها،برابر مقررات در ايام تعطيل مجاز مي باشد.
 •  تردد دانشجويان محترم در ايام تعطيلات به واحدها ممنوع مي باشد ، به استثناي دانشجوياني كه جهت انجام پروژه تحقيقاتي تردد آنها ضرورت داشته باشد. لذا مقتضي است مسئولين محترم واحدها نسبت به تهيه و ارسال اسامي آنان (با ذكر دقيق زمان و مدت حضور) با فرمت اكسل صرفاً طبق نمونه پیوست به اداره انتظامات تا تاريخ 21/12/95 اقدام فرمايند.
 • ضروري است مسئولين محترم امور عمومي واحدها و دانشكده ها، طي مدت مذكوربه نحو مقتضي از فعال بودن سيستم هاي هشدار دهنده ضد سرقت و آتش سوزي ، قطع برق دستگاه هاي         غير ضروري و خاموش بودن تاسيسات حرارتي ، بستن شيرگاز آبدارخانه ها، كنترل شيرهاي سرويس هاي بهداشتي ، قفل بودن درب هاي آزمايشگاه ها ، كارگاه ها، كتابخانه ها، انبارها، بازبودن آب راه پشت بام ها (باتوجه به فصل بارندگي) ، بازديد ديگر اماكن مورد نياز و پارك خودروهاي دولتي در پاركينگ واحد و استفاده از قفل مناسب اطمينان حاصل نمايند.
 • انتظامات واحدها موظف به ثبت دقيق زمان ورود و خروج  كليه افراد مجاز به تردد در آن واحد هستند اقدام نمايند.
 • به نحو مقتضي به اطلاع كليه همكاران دانشگاهي رسانده شود به منظور كنترل بهتر محيط دانشگاه و پيشگيري از هرگونه حوادث غيرمترقبه در ايام تعطيلات از آوردن همراه (فرزندان، دوستان،  آشنايان و ...) خودداري نمايند. ضمن اينكه  پرسنل محترم انتظامات موظفند از ورود افراد متفرقه به داخل واحدها جلوگيري نمايند.
 • به منظور كنترل و نظارت لازم در ايام تعطيلات وضعيت دربهاي ورودي به پرديس دانشگاه به شرح ذيل خواهد بود.
  درب شرقي: از 29/12/95 لغايت 13/1/96 به صورت شبانه روز باز مي باشد.
  درب شمالي:  از 29/12/95 لغايت 13/1/96 از ساعت 6:30 الي 22 باز مي باشد.
  درب علوم رياضي:  از 29/12/95 لغايت 13/1/96 مسدود و از تاريخ 5/1/96 لغايت 10/1/96             از ساعت 7 الي 14 باز مي باشد.
  درب غربی و درب علوم تربيتي:  از 29/12/95 تا پايان تعطيلات 13/1/96 مسدود مي باشد.
 • كليه پيمانكاران ساختماني، فضاي سبز، تغذيه، خوابگاهها و غيره در صورت فعال بودن در ایام تعطیلات مي بايست اسامي پرسنل فني و كارگري مورد نیاز خود را پس از تاييد مسئولين ذيربط در دانشگاه تحويل اداره انتظامات دانشگاه دهند ، انتظامات درب هاي ورودي موظفند نظارت دقيق برتردد اين قبيل افراد داشته باشند.
 • مسئولین محترم واحدها می بایست هرگونه فعالیت اجرائی در مجموعه خود را از قبیل تعمیرات، رنگ آمیزی و ... به همراه مشخصات پیمانکاران و عوامل مرتبط، زمان شروع و پایان فعالیت را تا تاریخ 21/12/95 جهت نظارت و کنترل ترددها به اداره انتظامات ارسال نمایند.
 • اداره انتظامات و حفاظت فيزيكي دانشگاه موظف است توسط سرنگهبانان و واحدهاي گشت، از  محيط هاي  تحت پوشش دانشگاه ، طي مدت تعطيلات بطور دقيق سركشي مستمر داشته و نسبت      به ثبت دقيق كليه ترددها واتفاقات توسط انتظامات واحدها اقدام لازم مبذول، و در صورت لزوم مراتب را جهت دستور مقتضي به حراست دانشگاه وساير مسئولين ذيربط اعلام نمايند.
 • مركز پيام دانشگاه با شماره تلفنهاي 38804949 - 38804959 و یا شماره همراه 09208804959 درتمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي و هماهنگي لازم  درخصوص موارد مذكور مي باشد.
 • شايسته است مسئولين محترم دانشكده ها و واحدها درايام تعطيلات به طريق مقتضي از واحد مربوطه سركشي ويا كسب اطلاع نمايند.

 

تازه ترین مطالب

گزارش تصویری