صدور کارت شناسایی

کارت شناسایی یک کارت الکترونیکی هوشمند است که برای راحتی بیشتر همکاران گرامی دارای ویژگی ها و امکانات زیر می باشد:

 1. بیان مشخصات هویتی فرد
 2. امکان ورود با خودروی شخصی به پارکینگهای خاص و مناطق دارای محدویت (راه بندهای کارتی)
 3. امکان تردد  به اماکن دارای محدودیت (اماکن دارای اکسس کنترل)
 4. امکان استفاده امکانات ورزشی و رفاهی

اعضا محترم می توانند برای دریافت کارت شناسایی با همراه داشتن مدارک زیر به مدیریت حراست واقع در طبقه دوم سازمان مرکزی مراجعه  نمایند.

 

شیوه دریافت کارت شناسایی

مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی استخدام جدید card03

اعضای هیات علمی و کارکنان

 1. آخرین حکم کارگزینی
 2. دو قطعه عکس جدید
 3. اصل شناسنامه و کارت ملی خود شخص وتصویر تمام صفحات
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی همسر و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه

حق التدریس

 1. معرفی توسط کارگزینی
 2. دو قطعه عکس جدید
 3. اصل شناسنامه و کارت ملی خود شخص وتصویر تمام صفحات
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی همسر و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه
 5. واریز مبلغ 30000 تومان از طریق پرتال شخص (پرداخت الکترونیکی – صدور کارت شناسائی المثنی)

پسا دکترا، شرکتی ، امریه، مراکز رشد

 1. معرفی توسط کارگزینی
 2. دو قطعه عکس جدید
 3. اصل شناسنامه و کارت ملی خود شخص وتصویر تمام صفحات
 4. شماره ملی همسر
 5. واریز مبلغ 30000 تومان از طریق پرتال شخص (پرداخت الکترونیکی – صدور کارت شناسائی المثنی)

 

مدارک لازم برای تمدید کارت و یا تغییر در کارت

 1. کارت شناسائی قبلی
 2. ارائه عکس جدید
 3. در صورت تغییر در شناسنامه ارائه اصل و تصویر صفحه توضیحات

 

مدارک لازم جهت صدور کارت المثنی

 1. پر کردن فرم مفقودی (دانلود فرم)
  واریز مبلغ 30000 تومان از طریق پرتال شخص (پرداخت الکترونیکی – صدور کارت شناسائی المثنی-سایرین)
 2. (پس ازمفقودی یک کارت سفید صادر و پس از طی یک ماه در صورت پیدا نشدن کارت المثنی چاپ خواهد شد)

 

مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی بازنشستگی

 1. تحویل کارت شناسائی جاری
 2. حکم بازنشستگی
 3. ارائه عکس به روز

نکات مهم:

نکته ۱: لازم است چاپ (پرینت) فرم مفقودی کارت در کاغذ A4 باشد.
نکته ۲: لازم است در هنگام دریافت کارت ، کارت شناسایی قبلی به این اداره تحویل داده شود.
نکته 3: در صورت مفقود و یا سرقت شدن کارت شناسایی برای جلوگیری از هرگونه اتفاق یا سواستفاده ی احتمالی لازم است صاحب کارت در اولین فرصت ممکن گزارش مفقودی یا سرقت -کارت خود را به مدیریت حراست ارائه نموده و برای دریافت مجدد کارت شناسایی اقدام نماید.
نکته 4:کارت شناسایی المثنی پس از طی مراحل مربوطه تنها یک نوبت صادر خواهد شد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

 

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری