معرفی مدیریت حراست دانشگاه فردوسی مشهد

 

مدیریت حراست دانشگاه فردوسی مشهد به منظور حفظ اصول و ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ترويج فرهنگ خدمت گزاري و مسووليت پذيري در برابر مردم، استقرار نظام شايسته سالاري و رعايت قوانين و مقررات، تعامل و همكاري با مديران براى تحقق اهداف سازماني، تلاش مجدانه براي شناسايي فرصت ها ، آسيب ها و عوامل تهديد كننده سازمان و پيش گيري از بروز عوامل تهديد و در نهايت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو، با برخورداري از سه اداره به نام هاي اداره حفاظت پرسنلي، اداره حفاظت فناوری اطلاعات، اسناد و مدارک و اداره حفاظت فيزيكي (انتظامات) فعاليت مي نمايد.

برخی از وظایف:

  • حفاظت از اطلاعات پرسنلي، اسناد، اماكن و محيط هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي.
  • ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي به رياست دانشگاه.
  • تهيه شناسنامه محيطي، جمع بندي اخبار و تنظيم گزارش هاي لازم.
  •  پيش بيني و پيش گيري از تحركات غير قانوني در دانشگاه.
  • تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي و آموزش پرسنل براي حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت بر حسن انجام آن.
  • تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي اماكن و نظارت بر عملكرد اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات.
  • صدور كارت شناسايي و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم براي پيش گيري از هرگونه سوء استفاده و جعل.
  • ايجاد بايگاني و دبيرخانه محرمانه براي ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه
  • نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه هاي موجود در دانشگاه.
  • انجام سایر امور در حدود دستورالعمل ها و وظایف محول شده.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

مدیریت حراست دانشگاه

حراست دانشگاه به منظور حفظ اصول و ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ترويج فرهنگ خدمت گزاري و مسووليت پذيري در برابر مردم، استقرار نظام شايسته سالاري و رعايت قوانين و مقررات، تعامل و همكاري با مديران براى تحقق اهداف سازماني، تلاش مجدانه براي شناسايي فرصت ها ، آسيب ها و عوامل تهديد كننده سازمان و پيش گيري از بروز عوامل تهديد و در نهايت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو، با برخورداري از چهار اداره به نام هاي اداره حفاظت پرسنلي، اداره حفاظت اسناد و مدارک و صدور كارت شناسايي، اداره حفاظت فيزيكي (انتظامات(، اداره حفاظت فناوري اطلاعات و ارتباطات راديويي فعاليت مي نمايد.

 

سوولان مديري

دوران تصدي

نام و نام خانوادگي

69 62 تا

سيد محمود ضيائى

69تا كنون

مرتضى ا يمن شهيدى

وظايف

 

·        حفاظت از اطلاعات پرسنلي، اسناد، اماكن و محيط هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي.

·        ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي به رياست دانشگاه.

·        تهيه شناسنامه محيطي، جمع بندي اخبار و تنظيم گزارش هاي لازم و تهيه بولتن.

·         پيش بيني و پيش گيري از تحركات غير قانوني در دانشگاه.

·        پاسخ گويي به سازمان هاي ذي صلاح در بارة درخواست پيشينه پرسنلي افراد.

·        تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي و آموزش پرسنل براي حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت بر حسن انجام آن.

·        طبقه بندي حفاظتي ساختمان ها و تأسيسات تحت پوشش دستگاه با هماهنگي مراجع ذي ربط.

·        تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي اماكن و نظارت بر عملكرد اداره انتظامات در حوزه حفاظت فيزيكي.

·        صدور كارت شناسايي و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم براي پيش گيري از هرگونه سوء استفاده و جعل.

·        ايجاد بايگاني و دبيرخانه محرمانه براي ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه

 

 

 

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری