نحوه صدور برچسب تردد خودرو

barchasb

 1. واجدين شرايط مي توانند ضمن مراجعه به پورتال شخصي تقاضاي خود براي اخذ برچسب تردد ارسال نمايند. براي اين منظوراعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از طريق سايت دانشگاه و پورتال شخصی تقاضاي خود را به اداره انتظامات ارسال مي نمايند. (چگونگي انجام كار در پورتال فرد توضيح داده شده است). 

 2.  پس از بررسي تقاضاي واصله ، برچسب تردد برابر مقررات صادر و از طريق واحد صدور برچسب به متقاضي تحويل مي گردد.

 3.  دانشجویان بند الف-1 و افراديكه فاقد پورتال شخصي مي باشند بايد با مراجعه به اداره انتظامات دانشگاه و تكميل فرم تقاضا وارائه مدارك لازم نسبت به تهيه برچسب اقدام نمايند.

 4.  برچسب صادره بايد درقسمت پائين شيشه جلوي خودرو (سمت راننده) ، بطوريكه مشاهده آن    توسط نيروهاي انتظامات دانشگاه به سهولت امكان پذيرباشد نصب شود.

 5.  دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغييروضعيت ( نقل و انتقال –  فارغ التحصيلي – اخراج –  واگذاري يا تعويض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسويه حساب به انتظامات دانشگاه تحويل نمايد. بديهي است صدور برچسب تردد با مشخصات جديد منوط به ارائه برچسب قبلي است.

 6.  صدور برچسب المثني مستلزم وصول گزارش كتبي به واحد صدور مجوز ( مبني برمفقوديت برچسب اوليه ناشي از سرقت خودرو ، شكستن شيشه، سرقت برچسب و يا هر حادثه مشابهي ديگر) و ارائه  مدارك  رسمي در اين خصوص مي باشد بنابراين در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تاييد مراجع ذيربط( انتظامي وقضائي ) در اسرع وقت ضروري است ، پس از بررسي مدارك واصله برچسب المثني براساس دستور العمل صادر خواهد شد.
  تبصره : مبلغ  برچسب المثني دو برابر مبلغ تعرفه اوليه آن مي باشد.

 7.  متقاضي بايد وجوه مربوط به دريافت برچسب را به شماره حساب 425299301 به نام مديريت امور اداري و پشتيباني نزد بانك تجارت واريز نمايد.
  (امکان واریز وجه بصورت الکترونیکی آنلاین از طریق پورتال و یا دستگاه POS  مستقر در محل صدور برچسب اداره انتظامات فراهم شده است).

 

مشخصات و مختصات برچسب هاي تردد

 1. مدت اعتبار برچسب در قسمت بالا ( سمت راست ) درج شده است.
 2. شماره پلاك انتظامي خودرو در كادر وسط برچسب ذكرمي شود.
 3. باركد جهت انجام كنترل الكترونيكي در قسمت پائين برچسب ( سمت چپ ) تعبيه شده است.
 4. شماره مسلسل برچسب و كد محل خدمت دارنده آن در قسمت پائين ( سمت راست ) درج شده است . لازم به ذكر است هر يك از واحدهاي دانشگاه داراي كد مستقل مي باشند.
 5. ابعاد برچسب7 *9 سانتيمتر مي باشد.
 6. برچسب آبی ، با مدت اعتبار دوسال و مبلغ 200،000 ريال ، مربوط به دانشجويان بند الف-1        مي باشد .
 7. برچسب سبز ، با مدت اعتباردو سال به اعضاء هيات علمي شاغل ( رسمي و پيماني) به مبلغ  200،000 ريال وكاركنان شاغل ( رسمي ، پيماني و قراردادي ) به مبلغ 100،000 ريال به مدت اعتباردو سال   مي باشد.
  تبصره: در خصوص همكاران محترم بازنشسته مبلغ دريافتي 50% مبالغ مذكور خواهد بود.
 8. برچسبهاي زرد ، با مدت اعتبار يكسال و به مبلغ 100،000 ريال، مربوط به مدرسين حق التدريس ،پیمانکاران ساختمانی و كاركنان شركتهای طرف قرارداد  با دانشگاه، پرسنل بانكها و صنوف مختلف طرف قرارداد با دانشگاه مي باشد.
 9. برچسب دوم فقط براي خودروي دوم اعضاء هيات علمي شاغل با درنظرگرفتن مبلغ دوبرابر تعرفه اوليه وبمدت اعتبار دو سال صادر مي گردد.

 

مطالب مرتبط


تازه ترین مطالب

گزارش تصویری