برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت پدافند اقتصادی

IMG 1500

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت پدافند غیرعامل حوزه اقتصادی با تلاش کمیته پدافند غیرعامل داشنگاه برگزار شد.

نظر به‌ضرورت افزایش  آگاهی آحاد جامعه به‌ویژه فرهیختگان دانشگاهی با الویت های حوزه پدافند غیرعامل، کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت پدافند اقتصادی با حضور علی‌رضا قامتی مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی، احمدی مدیر سابق پدافند غیرعامل استان خراسان، رضا آسایش پور رئیس شبکه لرزه‌نگاری خراسان رضوی، دکتر سجادی دبیر کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد در شامگاه روز یکشنبه 13 آبان ماه 1397 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی پس از خیرمقدم دکتر سجادی دبیر کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه دو کارگاه آمورشی با رویکرد پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد با عنوان پدافند غیرعامل اقتصادی برای کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 

کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی
کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی کارگاه پدافند غیرعامل اقتصادی

 

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 15 آبان 1397 | بازدید: 187