دستورالعمل حفاظتي ايام تعطيلات نوروز 1397

Enterprise-network-security 

دستورالعمل حفاظتي ايام تعطيلات نوروز 1397 دانشگاه فردوسی مشهد

« 1396/12/29 لغايت 1397/1/13»


1-ضروري است رؤسا و مديران محترم دانشكده ها و واحدها قبل از شروع تعطيلات مشخصات  مسئولين قسمتهاي مختلف واحد مربوطه را شامل(نام و نام خانوادگي– سمت – آدرس و  تلفن هاي منزل و همراه) را تهيه به اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه ارسال نمايند تا در صورت نياز در اسرع وقت مورد بهره برداري قرار گيرد.

2-مراجعه اعضاي محترم هيات علمي به دانشكده ها،برابر مقررات در ايام تعطيل مجاز مي باشد.

3-سایر همکاران محترم دانشگاهی که  نیاز دارند در ایام تعطیلات به محل کار تردد داشته باشند، بایستی درخواست خود را تا تاریخ 96/12/23 از طریق پرتال دانشگاهی (بخش اداری مالی- منوی اداری – گزینه درخواست تردد) ارسال و پیگیری نمایند تا پس از تایید سرپرست و مدیر مربوطه این امکان برایشان فراهم گردد. در غير اين صورت تردد افراد، مجاز نمي باشد و مسئوليت آن بعهده واحد مربوطه خواهد بود.

4-تردد دانشجويان محترم در ايام تعطيلات به واحدها ممنوع مي باشد، به استثناي دانشجوياني كه جهت انجام پروژه تحقيقاتي تردد آنها ضرورت داشته باشد. لذا مقتضي است دانشجویان مذکور درخواست خود را تا تاریخ 96/12/23 از طریق پرتال دانشگاهی (منوی خدمات – گزینه درخواست تردد) ارسال و پیگیری نمایند تا پس از تایید مدیرگروه مربوطه و سپس معاون اداری و مالی دانشکده این امکان برایشان فراهم گردد. در غير اين صورت تردد افراد، مجاز نمي باشد و مسئوليت آن بعهده واحد مربوطه خواهد بود.

5-ضروري است مسئولين محترم امور عمومي واحدها و دانشكده ها، طي مدت مذكور به نحو مقتضي از فعال بودن سيستم هاي هشدار دهنده ضد سرقت و آتش سوزي ، قطع برق دستگاه هاي غير ضروري و خاموش بودن تاسيسات حرارتي ، بستن شيرگاز آبدارخانه ها، كنترل شيرهاي سرويس هاي بهداشتي ، قفل بودن درب هاي آزمايشگاه ها ، كارگاه ها، كتابخانه ها، انبارها، بازبودن آب راه پشت بام ها (باتوجه به فصل بارندگي) ، بازديد ديگر اماكن مورد نياز و پارك خودروهاي دولتي در پاركينگ واحد و استفاده از قفل مناسب اطمينان حاصل نمايند.

6-انتظامات واحدها موظف به ثبت دقيق زمان ورود و خروج  كليه افراد مجاز به تردد در آن واحد می باشند، لازم به ذکر است کلیه مراجعات ضروری است جهت ورود به اماکن دانشگاهی کارت کارمندی یا دانشجویی ارائه نمایند.

7-به نحو مقتضي به اطلاع كليه همكاران دانشگاهي رسانده شود به منظور كنترل بهتر محيط دانشگاه و پيشگيري از هرگونه حوادث غيرمترقبه در ايام تعطيلات از آوردن همراه (فرزندان، دوستان،  آشنايان و ...) خودداري نمايند. ضمن اينكه  پرسنل محترم انتظامات موظفند از ورود افراد متفرقه به داخل واحدها جلوگيري نمايند.

8-به منظور كنترل و نظارت لازم در ايام تعطيلات وضعيت دربهاي ورودي به پرديس دانشگاه به شرح ذيل خواهد بود.
 - درب شرقي: از 96/12/29 لغايت 97/1/13 به صورت شبانه روز باز مي باشد.
-درب شمالي:  از 96/12/29 لغايت 97/1/13 از ساعت 6:30 الي 22 باز مي باشد.
-درب علوم رياضي: از 96/12/29 لغايت 97/1/13 مسدود و از تاريخ 97/1/5 لغايت 97/1/9  از ساعت 7 الي 14 باز مي باشد.
-درب غربی و درب علوم تربيتي:  از 96/12/29 تا پايان تعطيلات 97/1/13 مسدود مي باشد.

9-كليه پيمانكاران ساختماني، فضاي سبز، تغذيه، خوابگاهها و غيره در صورت فعال بودن در ایام تعطیلات مي بايست اسامي پرسنل فني و كارگري مورد نیاز خود را پس از تاييد مسئولين ذيربط در دانشگاه تحويل اداره انتظامات دانشگاه دهند ، انتظامات درب هاي ورودي موظفند نظارت دقيق برتردد اين قبيل افراد داشته باشند.

 10- مسئولین محترم واحدها می بایست هرگونه فعالیت اجرائی در مجموعه خود را از قبیل تعمیرات، رنگ آمیزی و ... به همراه مشخصات پیمانکاران و عوامل مرتبط، زمان شروع و پایان فعالیت را تا تاریخ 96/12/23 جهت نظارت و کنترل ترددها به اداره انتظامات ارسال نمایند.

11-اداره انتظامات و حفاظت فيزيكي دانشگاه موظف است توسط سرنگهبانان و واحدهاي گشت، از  محيط هاي  تحت پوشش دانشگاه ، طي مدت تعطيلات بطور دقيق سركشي مستمر داشته و نسبت به ثبت دقيق كليه ترددها واتفاقات توسط انتظامات واحدها اقدام لازم مبذول، و در صورت لزوم مراتب را جهت دستور مقتضي به حراست دانشگاه وساير مسئولين ذيربط اعلام نمايند.

12-مركز پيام دانشگاه با شماره تلفنهاي 38804949 - 38804959 و یا شماره همراه 09208804959 درتمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي و هماهنگي لازم  درخصوص موارد مذكور مي باشد.

13-شايسته است مسئولين محترم دانشكده ها و واحدها درايام تعطيلات به طريق مقتضي از واحد مربوطه سركشي ويا كسب اطلاع نمايند.

                                                                                                                       مديريت حراست دانشگاه

دانلود دستورالعمل حفاظتي ايام تعطيلات نوروز 1397

 

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

دستور العمل حفاظتي ايام تعطيلات نوروز دانشگاه فردوسی مشهد

« 29/12/1396 لغايت 13/1/1397»

 

1-ضروري است رؤسا و مديران محترم دانشكده ها و واحدها قبل از شروع تعطيلات مشخصات  مسئولين قسمتهاي مختلف واحد مربوطه را شامل(نام و نام خانوادگي– سمت – آدرس و  تلفن هاي منزل و همراه) را تهيه به اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه ارسال نمايند تا در صورت نياز در اسرع وقت مورد بهره برداري قرار گيرد.

2-مراجعه اعضاي محترم هيات علمي به دانشكده ها،برابر مقررات در ايام تعطيل مجاز مي باشد.

3-سایر همکاران محترم دانشگاهی که  نیاز دارند در ایام تعطیلات به محل کار تردد داشته باشند، بایستی درخواست خود را تا تاریخ 23/12/96 از طریق پرتال دانشگاهی (بخش اداری مالی- منوی اداری گزینه درخواست تردد) ارسال و پیگیری نمایند تا پس از تایید سرپرست و مدیر مربوطه این امکان برایشان فراهم گردد. در غير اين صورت تردد افراد، مجاز نمي باشد و مسئوليت آن بعهده واحد مربوطه خواهد بود.

4-تردد دانشجويان محترم در ايام تعطيلات به واحدها ممنوع مي باشد، به استثناي دانشجوياني كه جهت انجام پروژه تحقيقاتي تردد آنها ضرورت داشته باشد. لذا مقتضي است دانشجویان مذکور درخواست خود را تا تاریخ 23/12/96 از طریق پرتال دانشگاهی (منوی خدمات گزینه درخواست تردد) ارسال و پیگیری نمایند تا پس از تایید مدیرگروه مربوطه و سپس معاون اداری و مالی دانشکده این امکان برایشان فراهم گردد. در غير اين صورت تردد افراد، مجاز نمي باشد و مسئوليت آن بعهده واحد مربوطه خواهد بود.

5-ضروري است مسئولين محترم امور عمومي واحدها و دانشكده ها، طي مدت مذكور به نحو مقتضي از فعال بودن سيستم هاي هشدار دهنده ضد سرقت و آتش سوزي ، قطع برق دستگاه هاي غير ضروري و خاموش بودن تاسيسات حرارتي ، بستن شيرگاز آبدارخانه ها، كنترل شيرهاي سرويس هاي بهداشتي ، قفل بودن درب هاي آزمايشگاه ها ، كارگاه ها، كتابخانه ها، انبارها، بازبودن آب راه پشت بام ها (باتوجه به فصل بارندگي) ، بازديد ديگر اماكن مورد نياز و پارك خودروهاي دولتي در پاركينگ واحد و استفاده از قفل مناسب اطمينان حاصل نمايند.

6-انتظامات واحدها موظف به ثبت دقيق زمان ورود و خروج  كليه افراد مجاز به تردد در آن واحد می باشند، لازم به ذکر است کلیه مراجعات ضروری است جهت ورود به اماکن دانشگاهی کارت کارمندی یا دانشجویی ارائه نمایند.

7-به نحو مقتضي به اطلاع كليه همكاران دانشگاهي رسانده شود به منظور كنترل بهتر محيط دانشگاه و پيشگيري از هرگونه حوادث غيرمترقبه در ايام تعطيلات از آوردن همراه (فرزندان، دوستان،  آشنايان و ...) خودداري نمايند. ضمن اينكه  پرسنل محترم انتظامات موظفند از ورود افراد متفرقه به داخل واحدها جلوگيري نمايند.

8-به منظور كنترل و نظارت لازم در ايام تعطيلات وضعيت دربهاي ورودي به پرديس دانشگاه به شرح ذيل خواهد بود.

 - درب شرقي: از 29/12/96 لغايت 13/1/97 به صورت شبانه روز باز مي باشد.

-درب شمالي:  از 29/12/96 لغايت 13/1/97 از ساعت 6:30 الي 22 باز مي باشد.

-درب علوم رياضي:  از 29/12/96 لغايت 13/1/97 مسدود و از تاريخ 5/1/97 لغايت 9/1/97  از ساعت 7 الي 14 باز مي باشد.

-درب غربی و درب علوم تربيتي:  از 29/12/96 تا پايان تعطيلات 13/1/97 مسدود مي باشد.

9-كليه پيمانكاران ساختماني، فضاي سبز، تغذيه، خوابگاهها و غيره در صورت فعال بودن در ایام تعطیلات مي بايست اسامي پرسنل فني و كارگري مورد نیاز خود را پس از تاييد مسئولين ذيربط در دانشگاه تحويل اداره انتظامات دانشگاه دهند ، انتظامات درب هاي ورودي موظفند نظارت دقيق برتردد اين قبيل افراد داشته باشند.

 10- مسئولین محترم واحدها می بایست هرگونه فعالیت اجرائی در مجموعه خود را از قبیل تعمیرات، رنگ آمیزی و ... به همراه مشخصات پیمانکاران و عوامل مرتبط، زمان شروع و پایان فعالیت را تا تاریخ 23/12/96 جهت نظارت و کنترل ترددها به اداره انتظامات ارسال نمایند.

11-اداره انتظامات و حفاظت فيزيكي دانشگاه موظف است توسط سرنگهبانان و واحدهاي گشت، از  محيط هاي  تحت پوشش دانشگاه ، طي مدت تعطيلات بطور دقيق سركشي مستمر داشته و نسبت به ثبت دقيق كليه ترددها واتفاقات توسط انتظامات واحدها اقدام لازم مبذول، و در صورت لزوم مراتب را جهت دستور مقتضي به حراست دانشگاه وساير مسئولين ذيربط اعلام نمايند.

12-مركز پيام دانشگاه با شماره تلفنهاي 38804949 - 38804959 و یا شماره همراه 09208804959 درتمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي و هماهنگي لازم  درخصوص موارد مذكور مي باشد.

13-شايسته است مسئولين محترم دانشكده ها و واحدها درايام تعطيلات به طريق مقتضي از واحد مربوطه سركشي ويا كسب اطلاع نمايند.

 

                                                                                                                       مديريت حراست دانشگاه