آئین نامه حفاظتی سفرهای خارجی


همكار محترم  

با اهداء سلام و آرزوي توفيق الهي، با توجه به اعزام جناب عالي به ماموريت خارج از كشور توجه شما را به مطالب زير جلب مي نمايد.
گسترش ارتباطات علمي سياسي و فرهنگي و مبادلات اقتصادي با ساير كشورها از ضروريات دوران معاصر و امري اجتناب ناپذير است، ليكن مخاطرات احتمالي ناشي از گسترش ارتباطات ازديد امنيتي و طرحهاي بسيار كه از سوي سازمانهاي اطلاعاتي بيگانه تدارك ديده شده آن چنان جدي است كه لزوم توجيه كارگزاران نظام اسلامي و ارائه آگاهيهاي لازم از سوي نهادهاي مسؤول امري بديهي است ، لذا در نوشتاري كه پيش روي داريد به اختصار مخاطرات احتمالي كه در ماموريتهاي خارج از كشور كارگزاران نظام و مامورين اعزامي به خارج را تهديد مي نمايد، مورد بررسي قراردهيم.
توجه به مندرجات اين جزوه را به همه عزيزاني كه عازم ماموريتهاي خارج از كشور هستند توصيه مي كنيم و همواره به خاطر داشته باشيد همكاران شما در حراست ، آماده همكاري و پاسخگويي به سؤالات شما   مي باشند.                                       
- از اهداف مهم سرويسهاي اطلاعاتي جمع آوري اطلاعات از كشور هاي مورد نظرشان مي باشد و آن هم به دليلي ساده و روشن يعني اشراف اطلاعاتي بركشور هدف و خرج كردن اين اطلاعات درصحنه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، نظامي و .... مي باشد.
درخصوص چگونگي جمع آوري اطلاعات توسط سرويسهاي اطلاعاتي شيوه هاي متعددي رايج مي باشد همچون : جمع آوري آشكار – رسمي – فني و بهره گيري از عوامل انساني كه تحقيقاً مورد اخير يعني عامل گيري يا به عبارتي شكار و استخدام افراد مورد نظر يكي از مؤثرترين و قابل اطمينان ترين روشهاي كسب خبر و جمع آوري اطلاعات مي باشد كه توسط اغلب سرويسها مورد استفاده قرارمي گيرد. دربياني ساده ، عامل گيري عبارتست از :
 شكار عناصري كه به دلايل مختلف همچون انجام ماموريت ، شركت در مجامع علمي – هنري – فني – پزشكي ويا شركت در نمايشگاهها و سمينارها و يا ادامه تحصيل يا كسب آموزش ، ديدار با بستگان و ...... به خارج از كشور متبوع خود سفرنموده و به اين طريق در دسترس عناصر سرويسهاي اطلاعاتي آن كشور قرار مي گيرند.

 
بررسي مواردي كه سرويسهاي اطلاعاتي موفق به شكار عناصري از كشورهاي مورد نظر خود شده اند مويد وگواه بر اين مطالب است كه آنان از شيوه هايي بسيار كارآمد استفاده مي نمايند و بالطبع مصاف با آن نيز مستلزم هوش و دقت كافي و داشتن آگاهيهاي لازم خواهد بود. اصولاً چه عواملي باعث مي شود افرادي كه دركشور خود از سطح اجتماعي شايسته اي برخوردار بوده وداراي تحصيلات عالي ونيز به لحاظ برخورداري از امكانات زندگي در سطح قابل ملاحظه اي برخور دار بوده و داراي تحصيلات عالي ونيز به لحاظ برخورداري از امكانات زندگي در سطح قابل ملاحظه اي قراردارند، يا وجود همه اين امتيازات مبادرت به جاسوسي برعليه كشور خود نمايند؟ تحقيقاً عناصري كه در موقعيت و پست مهمي در كشور خود قراردارند ويا با اطلاعات طبقه بندي شده سرو كار دارند بيش از ديگران مطمع نظر سازمانهاي اطلاعاتي قرارداشته و عناصر اطلاعاتي سرويسها با حوصله فراوان و طراحي و اجراء سناريوهاي مناسب مترصد فرصت مناسب جهت شكار اين افراد مي باشند.
البته لازم به ذكر است كه سرويسهاي اطلاعاتي هميشه منتظر ايجاد شرايط مناسب نشده و دراغلب موارد با ايجاد شرايط تصنعي واجراء سناريوهاي از پيش طراحي شده ، فرصت مناسب را به ميل خود ايجاد         مي نمايند ! از مرسوم ترين و درعين حال مؤثرترين شيوه هاي جلب همكاري واستخدام كه بسياري از سرويسهاي جاسوسي ازآن بهره مي جويند، استفاده از اميال وتمنيات غريزي انسان است . استفاده از جاذبه جنسي ، پول و وعده هاي اغوا كننده و مسائلي از اين قبيل آن چنان در سرويسهاي جاسوسي رواج دارد كه به جرات مي توان ادعا نمود اين روش به صورت يك شيوه متداول مورد استفاده اغلب سازمان هاي اطلاعاتي مي باشد.
بالطبع اعضاء محترم هيات علمي و كارگزاران محترم دستگاههاي اجرايي كه مسافرتي به خارج كشور دارند بايستي انتظار اين را داشته باشند كه در معرض چنين مخاطراتي قرارداشته و لذا ضرورت هوشياري واتكاء به خداوند متعال موثرترين توصيه اي است كه در اين رابطه به ايشان مي شود. دريك نتيجه گيري كوتاه از مطالب فوق ، مسائل ذيل روشن مي گردد:
1-    سرويسهاي جاسوس درهر لحظه و هرمكان و هرموقعيتي به دنبال كسب اهداف و نيازهاي اطلاعاتي خود و شكار عناصر مورد نظرشان مي باشند.
2-    عدم تدبر كافي درافعال و كردار و گفتار مي تواند همواره با خطر همراه بوده واين سازمانها را در رسيدن به اهدافشان ياري نمايد.
3-    سازمانهاي اطلاعاتي جهت دست يازدن به اهدافشان از انجام بي شرمانه ترين روشها ابايي ندارند و لذا هوشياري و كسب اطلاعات لازم واتكاء به خداوند متعال مؤثرترين توصيه اي است كه مي توان در اين رابطه به كارگزاران نظام اسلامي ارائه كرد.


در اينجا توصيه جدي ما به شما عزيزان اين است كه اگر خداي ناكرده در دام چنين گرفتاريهايي افتاده جهت جلوگيري از آلودگي بيشتر ، هر چه سريعتر مسؤولين مربوطه را مطلع نمايند. زيرا اين ضرب المثل معروف كه مي گويد آب كه از سرگذشت .... تحقيقاً در اينجا مصداق پيدا  نمي كند.
اگر چه سرويسها در شكار عناصر مورد نظر ، آن هنگام كه به موفقيت دست يابند به نحوي با وي عمل   مي كنندكه فرد خود را در يك با تلاق ديده و پلهاي پشت سر را ويران ببيند ، ليكن در بدترين وضع ممكن نيز افراد مي توانند با اعتماد كامل به حمايت كشور خود مشكل را با مراجع ذي صلاح درميان گزارده و ضمن رهايي از دام ، از وارد آمدن خسارت به كشور و مردم خود نيز جلوگيري نمايند.

توصيه ها و هشدارها

در ادامه مطالب ارائه شده مواردي را به عنوان توصيه ها و هشدارها آورده ايم كه اميد است دقت و تدبر كافي در آن و رعايت نكات مطروحه ، شما را از آسيبها و تهديدات احتمالي مصون نگاه دارد.
1-    قبل از سفر با استفاده از منابع قابل دسترسي ، با قوانين ومقررات كشور ميزبان آشنا شويد.
-    مقررات كنترلي درمبادي ذيربط فرودگاهي.
-    قوانين و مقررات بانكي و ارزي .
-    شئونات ملي ومذهبي.
2- اجراي كليه قوانين ومقررات كشور ميزبان لازم و ضروري است.
2-    هميشه عنايت داشته باشيد كه عملكرد شما به عنوان نماينده كشور جمهوري اسلامي ، تحت نظر مردم و مقامات كشور ميزبان مي باشد. لذا از مراجعه به اماكن و مجامعي كه خلاف شئونات اسلامي است . جداً اجتناب نموده وسعي نماييد نماينده خوبي براي ميهن عزيزتان باشيد.
3-    همانگونه كه اعتقاد داريد تا ديگران به اعتقادات و رسوم و سنن شما احترام بگذارند  به آداب ، رسوم و اعتقادات ملي ومذهبي مردم كشور ميزبان نيز احترام بگذاريد.
4-    حتي الامكان قبل از سفر آدرس و شماره تلفن سفارت ج . ا. ا در كشور ميزبان را بدست آوريد.
5-    حتي الامكان آدرس و شماره تلفن محل اقامت خود را بلافاصله پس از ورود به كشور ميزبان به خانواده و همكاران خود در ايران اطلاع دهيد.
6-    از نزديكي يا شركت در هرگونه درگيري و برخورد خودداري نماييد.
7-    درمقابل تحريكات و بدرفتاري هايي كه از جانب اتباع خارجي صورت مي گيرد ، خونسردي خود را حفظ نماييد.
8-    از تبديل ارز خود به صورت مراجعه و تماس با فرد يا اماكن غير قانوني خودداري نماييد.
9-     از همراه داشتن كالاهاي غير مجاز در كشور ميزبان خودداري نماييد.
10-     از بحث و انتقاد از سيستم حكومتي كشور ميزبان در مقابل اتباع آنها خودداري نماييد.
11-     اين مسئله را همواره مد نظر داشته باشيد كه از بدو ورودتان به كشور مقصد ، سوژه سرويس اطلاعاتي آن كشور يا ساير سرويسهاي جاسوسي خواهيد بود.
12-     در صورتي كه ماموريت شما از حساسيت خاصي برخوردار است سعي كنيد از ارائه توضيحات اضافي به افراد متفرقه خودداري كرده و ضمن رعايت عادي سازي و پرهيز از ايجاد حساسيت در صورت نياز از پوشش مناسب استفاده كنيد.
13-     حتي الامكان سعي كنيد از همراه داشتن اسناد طبقه بندي شده در هرجا خودداري كرده و درصورت ضرورت پيش بيني هاي لازم را جهت مراقبت و حفاظت در مقابل دسترسي افراد بيگانه اتخاذ نماييد.
14-     درصورت اجبار در پذيرش هدايا سعي كنيد از همراه داشتن دائمي آن خودداري نموده ودر فرصت مناسب شي ء مذكور را جهت چك حفاظتي به كارشناسان مطلع ارائه نماييد و با احتمال به اينكه ممكن است داخل شي ء جا سازيهايي ( ميكروفن و .... ) انجام شده باشد وهمراه داشتن آن توسط شما باعث گردد سرويس جاسوسي حريف در جريان بسياري از صحبتها ، تصميم گيري ها ، مذاكرات و ... شما قرار گيرند.
15-     مراقبت لازم را نسبت به حفظ وسائل و اشياء همراه معمول داريد.
16-     مراقبت نماييد در مواقعي همچون جابجايي يا تحويل بار به گمرك و دريافت آن ، لوازم شما تعويض نشده و يا با ديگري اشتباه  نگردد!
17-     تماس دائم با نمايندگي ج . ا.ا در كشورهايي كه به آنجا مسافرت مي نماييد مي تواند شما را جهت حل مشكلاتتان ياري نموده و تسهيلات مورد نيازتان را تامين نمايد.
18-     به هنگام تردد در شهرهاي كشور مقصد سعي كنيد در صورت ضرورت از وسايل نقليه عمومي استفاده نماييد چه بسا ممكن است وسايل نقليه خصوصي كه خواهان سوار نمودن شما هستند ، برايتان مشكل آفرين شوند.
19-     درصورت بروز حوادث و اتفاقات غير منتظره ، قبل از هرواكنش عجولانه اي نمايندگي ج . ا. ا را مطلع و از راهنماييهاي ايشان استفاده نماييد.
باتوجه به اينكه در مواردي ، سرويسهاي جاسوسي ، اغلب جهت اجراء سناريوهاي شكار خود مباردت به ايجاد شرايط بحراني روحي و فكري براي فرد مورد نظر خود مي نمايند تا توان تفكر و تصميم گيري را از وي سلب نمايند. لذا ضمن هوشياري به عاقبت مسائل بينديشيد  و از همفكري دوستان خود مدد جوييد.
20-     در انتخاب محل اقامت دائم يا موقت از مشورت و راهنمايي نمايندگي ج . ا. ا در كشور مقصد استفاده نماييد.
21-     توجه كنيد كه عمل به توصيه ها  و پيشنهادهايي كه از طرف افراد بيگانه ومشكوك تحت هر عنوان به شما ارائه مي شود ، مي تواند در نهايت به فرو رفتن در باتلاقي عميق ( كه اغلب توسط سرويسهاي جاسوسي ايجاد مي گردد) بيانجامد.
22-     سعي كنيد در اموري همچون تبديل ارز ، خريد از فروشگاهها و اماكن خريد ، رانندگي و ... از مقررات كشور مقصد متابعت نماييد ، چه بسا عدم رعايت اينگونه مقررات مورد بهره برداري سرويسهاي اطلاعاتي قرارگرفته و به عنوان اهرم فشاري در جهت مقاصد ايشان مورد استفاده قرارگيرد.
23-     دقت نماييد كليه مراحل عزيمت شما به محل ماموريت و موضوع ماموريت شكل قانوني داشته واسناد و مدارك به درستي تنظيم شده باشد، در اين رابطه بهتراست مسير تردد ، كشورهاي مورد توقف ، اطلاعات لازم راجع به نمايندگي هاي ج . ا. ا در كشورهاي مورد توقف و مقصد ، مدارك قانوني مربوط و ... از قبل تنظيم شده باشد .
24-     از قبول امانت جهت حمل به مقاصد مربوطه حتي الامكان اجتناب كنيد ودر صورت ضرورت و اجبار ، دقت و بررسي لازم را نسبت به محتوي آن انجام دهيد!
25-     نسبت به پيشنهاداتي كه از طرف افراد غير آشنا و يا مشكوك جهت ارائه هرگونه تسهيلات و يا راهنمايي و .... به شما مي شود با ديده ترديد بنگريد!
26-     درمحلهاي اقامت دائم ياموقت ، تدابير حفاظتي لازم را جهت جلوگيري از ورود پنهان عناصر مشكوك به محل كار واقامت اتخاذ نموده واز مشاورت كارشناسان مربوطه استفاده نماييد.
27-     درمحلهاي اقامتي خود تردد افراد متفرقه را با وسواس لازم مورد توجه قرار دهيد . چه بسا خدمه ، كارمندان ، تعمير كاران و يا افرادي كه به نحوي جهت تامين نيازمنديهاي شما به محل تردد دارند ازكاركشته ترين عناصر سرويس جاسوسي دشمن باشند واهدافي همچون بررسي موقعيت محل جهت ورود پنهان ، ميكروفن گزاري و سرقت اسناد واشياء و.... را مطمع نظر داشته باشند.
28-     در حين تردد در شهر و مكانهاي اقامتي و كار دقت كنيد كه آيا تحت تعقيب نيستيد؟ در هر صورت ، خونسردي وعدم انجام حركات عجولانه و سوء ظن برانگيز نبايستي فراموش شود.
29-     بهتر است هنگام خروج از محل اقامت يا كار، افرادي از محل مقصد را در جريان بگذاريد و در صورت امكان ساعت احتمالي رسيدن به مقصد را به ايشان اطلاع دهيد تا در صورت بروز حوادث غير منتظره و ..... عكس العمل سريع ومناسب صورت گيرد.
30-     درثبت و ضبط مطالب ،شماره تلفنها و .... توصيه مي شود بيش از آنكه از كاغذ و يادداشت استفاده نماييد از حافظه خود بهره جوييد.
31-     حفاظت كلام و گفتار و پرهيز از اضافه گويي در هرجا و هر موقعيتي مثمر ثمر مي باشد.
32-     درصورت داشتن ماموريت خاص و مهم ، قبل از استقرار كامل در محل اقامت يا كار دائم يا موقت بهتر است از كمك فني تخصصي كارشناس مربوطه جهت چك حفاظتي محل استفاده نماييد و مطمئن شويد كه مكان فوق قبلاً از سوي سرويس جاسوسي تجهيز نشده باشد.
33-     براساس قرارداد رومينگ كليه مسافران ورودي به كشور مقصد، ميهمان شبكه تلفن همراه آن كشور تلقي مي شوند، لذا بهره برداري از ريز اطلاعات تماس ها مانند شماره هاي ورودي و خروجي ، زمان و مدت مكالمه ، متن پيام يا ديتاي ارسالي و ... از سوي كشورهاي خارجي ميزبان به سادگي امكان پذير مي باشد.
34-     اين امكان در تنظيمات شبكه وجود دارد كه ميهمانان رومينگ رادر ليست ويژه قرار دهند و          بهره برداري هاي لازم را به عمل آورند .
35-     برخي از اقوام ، دوستان ، همكاران و .... فرد اعزامي بدون اطلاع از حضور وي در خارج ازكشور با وي تماس برقرار نموده ومطالبي را بيان مي كنند كه بعضاً موجب لطمات جبران ناپذير به فرد اعزامي و ماموريت وي مي شوند.
36-     نفوذ نرم افزاري به وسيله ي پيام كوتاه و... كار تخليه ي اطلاعات داخل گوشي ، خصوصا درگوشي هاي جديد را آسان نموده است.
37-     حافظه ي سيم كارت و گوشي تلفن همراه حاوي اطلاعاتي است كه از طريق فني قابل تخليه واطلاعات آن قابل بازيابي مي باشد، لذا دراين رابطه دستگاه هاي امنيتي كشور مقصد از شگرد هايي مانند سرقت گوشي ، بازرسي پليسي ، ورود به محل اقامت ، استفاده از امكانات پيشرفته فني و ... جهت دسترسي به گوشي و يا اطلاعات داخل آن استفاده مي نمايند.
38-     جهت برقراري تماس حتي الامكان از تلفن هاي هتل محل اقامت و يا تلفن همراه ( دوستان وهمراهان) استفاده نكنيد و صرفاً از تلفن هاي عمومي آن كشور بهره گيريد.
39-     در مواقع ضروري ، استفاده از گوشي و سيم كارت هاي صفر يا اعتباري كشور خارجي ميزبان يا مقصد كه از بازار تهيه شده باشد و اهدائي ميزبان نباشد توصيه مي شود.
40-     در صورتيكه همراه بردن تلفن همراه ضروري است .سعي شود از گوشي هاي ساده كه قابليت نصب نرم افزار رانداشته باشند استفاده شود؛ در غير اينصورت حتما از خالي بودن حافظه گوشي و سيم كارت تلفني كه به همراه داريد ( اطلاعات اداري و شخصي )اطمينان حاصل نمائيد .
41-     همواره ازگوشي تلفن همراه خود حفاظت نمائيد و تحت هيچ شرايطي گوشي را از خود جدا نكنيد ودرجاي مطمئن نگه داري نمائيد.
42-     از سپردن گوشي خود به افراد ناشناس ( حتي براي تعميرات احتمالي ) كه با بهانه هاي مختلف تقاضاي گوشي شما را مي نمايند جدا خوداري نمائيد.
43-     از تلفن محل اسكان هيئت ها و ... به جهت احتمال استراق سمع آن از سوي سرويس اطلاعاتي حريف ، جهت مكالمات طبقه بندي شده خودداري كنيد ، اينگونه تلفنها درتماسهاي داخلي نيز از اعتبار برخوردار نبوده و قابل كنترل و بهره برداري مي باشند.
44-     توجه داشته باشيد كه در بسياري از موارد اهداء هدايا و يا تكريم خارج از عرف معمول به منظور    بهره برداريهاي بعدي انجام مي گيرد.
45-     شما به اعتبار اينكه كارمند دولت هستيد همواره به عنوان يك هدف بالقوه براي سيستم اطلاعاتي و يا ضد اطلاعاتي كشور ميزبان محسوب مي شويد واحتمالاً تحت نظر وكنترل نيز مي باشد حتي اگر آن كشور علي الظاهر دوست باشد.
46-     چنانچه هيئت با هويت دولتي مسافرت مي نمايد، لازم است در جلسه پوشش مناسب و يكنواخت انتخاب شود و درحفظ پوشش دقت كافي به عمل آيد.
47-     دستگاههاي اطلاعاتي از شيوه هاي متنوعي به منظور جلب همكاري استفاده مي نمايند كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
الف – بررسي علايق و كمبود هاي مادي ( پول) .
ب- تامين نيازها و احتياجات به انگيزه دوستي وابراز علاقه .
ج – استفاده از جنس مخالف حتي با پوششهاي قانوني و شرعي به عنوان قديمي ترين و كارآمد ترين شيوه ( ازدواج و .....)
د- برپايي جشنهاي مبتذل و تهيه عكس و فيلم و استفاده از آن به عنوان عامل فشار و شانتاژ به منظور جلب همكاري فرد.
هـ - پرداخت هدايا و تهيه برخي از اقلام غير قابل دسترسي و گران به قيمت مناسب وارزان و جلب دوستي وهمكاري .
و – استفاده از عملكردهاي خلاف قانون ومقررات كشور ميزبان توسط ميهمان بعنوان عامل فشار.
ر- ربودن و اعمال شكنجه جسمي و روحي و كسب اطلاعات .
48-     هرگونه هداياي رسمي و غير رسمي كه از طرف مقامات كشور ميزبان دريافت مي كنيد جهت بررسي وكنترل مورد دقت لازم قرار گيرد تا پس از آن قابل استفاده گردد.
49-     در صورتيكه به هر علت توسط نيروهاي انتظامي كشور ميزبان باز داشت شديد، به غير از اطلاعات مندرج در گذرنامه ، مطلب ديگري اظهار ننموده و درخواست حضور نماينده سفارت جمهوري اسلامي ايران يا مسؤول هيئت اعزامي  را بنمايد.
50-     توجه داشته باشيد خارج از موضوع محوله نسبت به جمع آوري اخبار و اطلاعاتي كه ممكن است باعث بروز مشكلاتي گردد، اقدام ننماييد.
51-     در صورتيكه قصد داريد در شهر به سياحت ويا خريد بپردازيد حتي المقدور انفرادي اقدام نكنيد.و هنگامي كه بصورت انفرادي اقدام به اين عمل مي نماييد حتماً همراهان خود را از انگيزه و مقصد آن مطلع نماييد.
52-     به افرادي كه با ابراز دوستي وعلاقه نسبت به شما ويا انقلاب واسلام قصد نزديكي با شما را دارند، اعتماد نكنيد .زيرا احتمال دارد اين افراد با هدايت سرويسهاي اطلاعاتي مبادرت به اين كار نموده اند.
53-     از مراجعه و تماس با محافل ، انجمن ها ، هرگونه تشكلات سياسي ، مذهبي ، و اجتماعي كشور خارجي خودداري نماييد.
54-     برقراري هرگونه تماس با ايرانيان وابسته به گروههاي سياسي ضد انقلاب درخارج از كشور ممنوع   مي باشد.
55-     چنانچه هرگونه تماسي از سوي اتباع بيگانه كه در قالب ايجاد دوستي ، طرح درخواست يا به منظور ايجاد زمينه هاي ارتباط غير طبيعي با افراد اعزامي مشاهده مي گردد، مراتب به همكار حراستي همراه انتقال يافته ودر صورت عدم حضور همكارحراستي ، مسؤول هيئت را از موضوع مطلع نموده وگزارش آن را بلافاصله پس از بازگشت به حراست تسليم نماييد.
56-      از همراه داشتن هرگونه مدارك شناسايي به غير از گذرنامه در خارج از كشور خودداري شود.
57-    انتقال هرگونه اسناد ومدارك طبقه بندي حفاظتي به خارج از كشور بدون اطلاع حراست ممنوع       مي باشد.
58-     از بيان هرگونه اخبار و اطلاعات طبقه بندي شده در اتومبيلهاي تشريفاتي كشور ميزبان ومحل اسكان   ( هتل ، رستوران ، ميهمان سرا ، هواپيما و ... ) خودداري نماييد.
59-     به هنگام شركت در اجلاس ومذاكرات و حضور بيگانگان ، از بحث درخصوص مسائل متفرقه ، اطلاعات طبقه بندي شده و درمورد جزئيات و اطلاعات شغلي خود و همراهانتان خودداري نماييد. زيرا احتمال دارد بيگانگان قادر به فهم زبان فارسي باشند . همچنين حضور عناصر اطلاعاتي درجلسات متصور مي باشد.
60-     در مكاتبات با دوستان وبستگان ، از درج اخبار و اطلاعات اجتماعي و سياسي كشور ميزبان و همچنين مشكلات شخصي وخانوادگي خودداري نماييد.
61-     درصورتيكه براي مدت طولاني درخارج از كشور اقامت داريد ، حداقل سه هفته قبل از ترك كشور ميزبان ، به دوستان وبستگان خود اطلاع دهيد تا به آدرس شما در خارج مكاتبه نداشته باشند.
62-     تبادل اسناد ومدارك طبقه بندي حفاظتي با مقامات كشور ميزبان ، منوط به اطلاع حراست مي باشد.
63-     درصورت امكان ، بهترين محل جهت نگهداري اسناد ومدارك طبقه بندي شده دفاتر نمايندگي و يا سفارتخانه جمهوري اسلامي ايران در آن كشور مي باشد.
64-     حمل اسناد و مدارك توسط قسمت باردر فرودگاهها ممنوع است.
65-    كليه پيش نويسهاي غير ضروري خود را بطور روزانه كاملاً معدوم نماييد.
66-     هميشه مراقب گذرنامه وساير مدارك شناسايي كه از طرف كشور ميزبان دراختيار شما قرارگرفته است، باشيد. زيرا امكان سرقت وسوء استفاده از آن وجود دارد.
67-     ازظهور و چاپ عكسهايي كه داراي طبقه بندي حفاظتي است ، درخارج از كشور خودداري نماييد.   
68-     از افتتاح هرگونه حساب بانكي درخارج از كشور براي خود ويا به نيابت از اشخاص حقيقي و حقوقي خودداري نماييد درصورت ضرورت بااطلاع حراست اقدام شود.
69-     از مسافرت به كشورها و شهرهاي خارج از برنامه ، خودداري نماييد.
70-     ازانجام هرگونه فعاليت اقتصادي و اشتغال درخارج از كشور خودداري نماييد.
71-     از مراجعه به سفارتخانه هاي كشورهاي خارجي كه خارج ازبرنامه ماموريت پيش بيني شده است، خوداري نماييد.
72-     هرگونه درخواست همكاري وارتباط مشكوك را سريعاً به حراست گزارش نماييد .
درخاتمه سفري خوش توام با موفقيت درجهت تحقق ماموريتهاي محوله را براي شما از پيشگاه ايزدمنان مسئلت داريم .

 

  دانلود آئین نامه حفاظتی سفرهای خارجی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

بسمه تعالي

 

 

آئين نامه توجيه حفاظتي پرسنل اعزام به خارج از كشور

 

 

همكار محترم

 

       با اهداء سلام و آرزوي توفيق الهي، با توجه به اعزام جناب عالي به ماموريت خارج از كشور توجه شما را به مطالب زير جلب مي نمايد.

     گسترش ارتباطات علمي سياسي و فرهنگي و مبادلات اقتصادي با ساير كشورها از ضروريات دوران معاصر و امري اجتناب ناپذير است، ليكن مخاطرات احتمالي ناشي از گسترش ارتباطات ازديد امنيتي و طرحهاي بسيار كه از سوي سازمانهاي اطلاعاتي بيگانه تدارك ديده شده آن چنان جدي است كه لزوم توجيه كارگزاران نظام اسلامي و ارائه آگاهيهاي لازم از سوي نهادهاي مسؤول امري بديهي است ، لذا در نوشتاري كه پيش روي داريد به اختصار مخاطرات احتمالي كه در ماموريتهاي خارج از كشور كارگزاران نظام و مامورين اعزامي به خارج را تهديد مي نمايد، مورد بررسي قراردهيم.

توجه به مندرجات اين جزوه را به همه عزيزاني كه عازم ماموريتهاي خارج از كشور هستند توصيه مي كنيم و همواره به خاطر داشته باشيد همكاران شما در حراست ، آماده همكاري و پاسخگويي به سؤالات شما   مي باشند.                                                                                                                     

- از اهداف مهم سرويسهاي اطلاعاتي جمع آوري اطلاعات از كشور هاي مورد نظرشان مي باشد و آن هم به دليلي ساده و روشن يعني اشراف اطلاعاتي بركشور هدف و خرج كردن اين اطلاعات درصحنه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، نظامي و .... مي باشد.

درخصوص چگونگي جمع آوري اطلاعات توسط سرويسهاي اطلاعاتي شيوه هاي متعددي رايج مي باشد همچون : جمع آوري آشكار – رسمي – فني و بهره گيري از عوامل انساني كه تحقيقاً مورد اخير يعني عامل گيري يا به عبارتي شكار و استخدام افراد مورد نظر يكي از مؤثرترين و قابل اطمينان ترين روشهاي كسب خبر و جمع آوري اطلاعات مي باشد كه توسط اغلب سرويسها مورد استفاده قرارمي گيرد. دربياني ساده ، عامل گيري عبارتست از :

 شكار عناصري كه به دلايل مختلف همچون انجام ماموريت ، شركت در مجامع علمي – هنري – فني – پزشكي ويا شركت در نمايشگاهها و سمينارها و يا ادامه تحصيل يا كسب آموزش ، ديدار با بستگان و ...... به خارج از كشور متبوع خود سفرنموده و به اين طريق در دسترس عناصر سرويسهاي اطلاعاتي آن كشور قرار مي گيرند.

 

«1»


بررسي مواردي كه سرويسهاي اطلاعاتي موفق به شكار عناصري از كشورهاي مورد نظر خود شده اند مويد وگواه بر اين مطالب است كه آنان از شيوه هايي بسيار كارآمد استفاده مي نمايند و بالطبع مصاف با آن نيز مستلزم هوش و دقت كافي و داشتن آگاهيهاي لازم خواهد بود. اصولاً چه عواملي باعث مي شود افرادي كه دركشور خود از سطح اجتماعي شايسته اي برخوردار بوده وداراي تحصيلات عالي ونيز به لحاظ برخورداري از امكانات زندگي در سطح قابل ملاحظه اي برخور دار بوده و داراي تحصيلات عالي ونيز به لحاظ برخورداري از امكانات زندگي در سطح قابل ملاحظه اي قراردارند، يا وجود همه اين امتيازات مبادرت به جاسوسي برعليه كشور خود نمايند؟ تحقيقاً عناصري كه در موقعيت و پست مهمي در كشور خود قراردارند ويا با اطلاعات طبقه بندي شده سرو كار دارند بيش از ديگران مطمع نظر سازمانهاي اطلاعاتي قرارداشته و عناصر اطلاعاتي سرويسها با حوصله فراوان و طراحي و اجراء سناريوهاي مناسب مترصد فرصت مناسب جهت شكار اين افراد مي باشند.

البته لازم به ذكر است كه سرويسهاي اطلاعاتي هميشه منتظر ايجاد شرايط مناسب نشده و دراغلب موارد با ايجاد شرايط تصنعي واجراء سناريوهاي از پيش طراحي شده ، فرصت مناسب را به ميل خود ايجاد         مي نمايند ! از مرسوم ترين و درعين حال مؤثرترين شيوه هاي جلب همكاري واستخدام كه بسياري از سرويسهاي جاسوسي ازآن بهره مي جويند، استفاده از اميال وتمنيات غريزي انسان است . استفاده از جاذبه جنسي ، پول و وعده هاي اغوا كننده و مسائلي از اين قبيل آن چنان در سرويسهاي جاسوسي رواج دارد كه به جرات مي توان ادعا نمود اين روش به صورت يك شيوه متداول مورد استفاده اغلب سازمان هاي اطلاعاتي مي باشد.

بالطبع اعضاء محترم هيات علمي و كارگزاران محترم دستگاههاي اجرايي كه مسافرتي به خارج كشور دارند بايستي انتظار اين را داشته باشند كه در معرض چنين مخاطراتي قرارداشته و لذا ضرورت هوشياري واتكاء به خداوند متعال موثرترين توصيه اي است كه در اين رابطه به ايشان مي شود. دريك نتيجه گيري كوتاه از مطالب فوق ، مسائل ذيل روشن مي گردد:

1-    سرويسهاي جاسوس درهر لحظه و هرمكان و هرموقعيتي به دنبال كسب اهداف و نيازهاي اطلاعاتي خود و شكار عناصر مورد نظرشان مي باشند.

2-    عدم تدبر كافي درافعال و كردار و گفتار مي تواند همواره با خطر همراه بوده واين سازمانها را در رسيدن به اهدافشان ياري نمايد.

3-    سازمانهاي اطلاعاتي جهت دست يازدن به اهدافشان از انجام بي شرمانه ترين روشها ابايي ندارند و لذا هوشياري و كسب اطلاعات لازم واتكاء به خداوند متعال مؤثرترين توصيه اي است كه مي توان در اين رابطه به كارگزاران نظام اسلامي ارائه كرد.

 

 

« 2 »


در اينجا توصيه جدي ما به شما عزيزان اين است كه اگر خداي ناكرده در دام چنين گرفتاريهايي افتاده جهت جلوگيري از آلودگي بيشتر ، هر چه سريعتر مسؤولين مربوطه را مطلع نمايند. زيرا اين ضرب المثل معروف كه مي گويد آب كه از سرگذشت .... تحقيقاً در اينجا مصداق پيدا  نمي كند.

اگر چه سرويسها در شكار عناصر مورد نظر ، آن هنگام كه به موفقيت دست يابند به نحوي با وي عمل   مي كنندكه فرد خود را در يك با تلاق ديده و پلهاي پشت سر را ويران ببيند ، ليكن در بدترين وضع ممكن نيز افراد مي توانند با اعتماد كامل به حمايت كشور خود مشكل را با مراجع ذي صلاح درميان گزارده و ضمن رهايي از دام ، از وارد آمدن خسارت به كشور و مردم خود نيز جلوگيري نمايند.

 

توصيه ها و هشدارها

 

در ادامه مطالب ارائه شده مواردي را به عنوان توصيه ها و هشدارها آورده ايم كه اميد است دقت و تدبر كافي در آن و رعايت نكات مطروحه ، شما را از آسيبها و تهديدات احتمالي مصون نگاه دارد.

1-    قبل از سفر با استفاده از منابع قابل دسترسي ، با قوانين ومقررات كشور ميزبان آشنا شويد.

-         مقررات كنترلي درمبادي ذيربط فرودگاهي.

-         قوانين و مقررات بانكي و ارزي .

-         شئونات ملي ومذهبي.

2- اجراي كليه قوانين ومقررات كشور ميزبان لازم و ضروري است.

2-    هميشه عنايت داشته باشيد كه عملكرد شما به عنوان نماينده كشور جمهوري اسلامي ، تحت نظر مردم و مقامات كشور ميزبان مي باشد. لذا از مراجعه به اماكن و مجامعي كه خلاف شئونات اسلامي است . جداً اجتناب نموده وسعي نماييد نماينده خوبي براي ميهن عزيزتان باشيد.

3-    همانگونه كه اعتقاد داريد تا ديگران به اعتقادات و رسوم و سنن شما احترام بگذارند  به آداب ، رسوم و اعتقادات ملي ومذهبي مردم كشور ميزبان نيز احترام بگذاريد.

4-    حتي الامكان قبل از سفر آدرس و شماره تلفن سفارت ج . ا. ا در كشور ميزبان را بدست آوريد.

5-    حتي الامكان آدرس و شماره تلفن محل اقامت خود را بلافاصله پس از ورود به كشور ميزبان به خانواده و همكاران خود در ايران اطلاع دهيد.

6-    از نزديكي يا شركت در هرگونه درگيري و برخورد خودداري نماييد.

7-    درمقابل تحريكات و بدرفتاري هايي كه از جانب اتباع خارجي صورت مي گيرد ، خونسردي خود را حفظ نماييد.

8-    از تبديل ارز خود به صورت مراجعه و تماس با فرد يا اماكن غير قانوني خودداري نماييد.

 

«3 »

 

9-     از همراه داشتن كالاهاي غير مجاز در كشور ميزبان خودداري نماييد.

10-           از بحث و انتقاد از سيستم حكومتي كشور ميزبان در مقابل اتباع آنها خودداري نماييد.

11-           اين مسئله را همواره مد نظر داشته باشيد كه از بدو ورودتان به كشور مقصد ، سوژه سرويس اطلاعاتي آن كشور يا ساير سرويسهاي جاسوسي خواهيد بود.

12-           در صورتي كه ماموريت شما از حساسيت خاصي برخوردار است سعي كنيد از ارائه توضيحات اضافي به افراد متفرقه خودداري كرده و ضمن رعايت عادي سازي و پرهيز از ايجاد حساسيت در صورت نياز از پوشش مناسب استفاده كنيد.

13-           حتي الامكان سعي كنيد از همراه داشتن اسناد طبقه بندي شده در هرجا خودداري كرده و درصورت ضرورت پيش بيني هاي لازم را جهت مراقبت و حفاظت در مقابل دسترسي افراد بيگانه اتخاذ نماييد.

14-           درصورت اجبار در پذيرش هدايا سعي كنيد از همراه داشتن دائمي آن خودداري نموده ودر فرصت مناسب شي ء مذكور را جهت چك حفاظتي به كارشناسان مطلع ارائه نماييد و با احتمال به اينكه ممكن است داخل شي ء جا سازيهايي ( ميكروفن و .... ) انجام شده باشد وهمراه داشتن آن توسط شما باعث گردد سرويس جاسوسي حريف در جريان بسياري از صحبتها ، تصميم گيري ها ، مذاكرات و ... شما قرار گيرند.

15-           مراقبت لازم را نسبت به حفظ وسائل و اشياء همراه معمول داريد.

16-           مراقبت نماييد در مواقعي همچون جابجايي يا تحويل بار به گمرك و دريافت آن ، لوازم شما تعويض نشده و يا با ديگري اشتباه  نگردد!

17-           تماس دائم با نمايندگي ج . ا.ا در كشورهايي كه به آنجا مسافرت مي نماييد مي تواند شما را جهت حل مشكلاتتان ياري نموده و تسهيلات مورد نيازتان را تامين نمايد.

18-           به هنگام تردد در شهرهاي كشور مقصد سعي كنيد در صورت ضرورت از وسايل نقليه عمومي استفاده نماييد چه بسا ممكن است وسايل نقليه خصوصي كه خواهان سوار نمودن شما هستند ، برايتان مشكل آفرين شوند.

19-           درصورت بروز حوادث و اتفاقات غير منتظره ، قبل از هرواكنش عجولانه اي نمايندگي ج . ا. ا را مطلع و از راهنماييهاي ايشان استفاده نماييد.

باتوجه به اينكه در مواردي ، سرويسهاي جاسوسي ، اغلب جهت اجراء سناريوهاي شكار خود مباردت به ايجاد شرايط بحراني روحي و فكري براي فرد مورد نظر خود مي نمايند تا توان تفكر و تصميم گيري را از وي سلب نمايند. لذا ضمن هوشياري به عاقبت مسائل بينديشيد  و از همفكري دوستان خود مدد جوييد.

« 4 »

 

20-           در انتخاب محل اقامت دائم يا موقت از مشورت و راهنمايي نمايندگي ج . ا. ا در كشور مقصد استفاده نماييد.

21-           توجه كنيد كه عمل به توصيه ها  و پيشنهادهايي كه از طرف افراد بيگانه ومشكوك تحت هر عنوان به شما ارائه مي شود ، مي تواند در نهايت به فرو رفتن در باتلاقي عميق ( كه اغلب توسط سرويسهاي جاسوسي ايجاد مي گردد) بيانجامد.

22-           سعي كنيد در اموري همچون تبديل ارز ، خريد از فروشگاهها و اماكن خريد ، رانندگي و ... از مقررات كشور مقصد متابعت نماييد ، چه بسا عدم رعايت اينگونه مقررات مورد بهره برداري سرويسهاي اطلاعاتي قرارگرفته و به عنوان اهرم فشاري در جهت مقاصد ايشان مورد استفاده قرارگيرد.

23-           دقت نماييد كليه مراحل عزيمت شما به محل ماموريت و موضوع ماموريت شكل قانوني داشته واسناد و مدارك به درستي تنظيم شده باشد، در اين رابطه بهتراست مسير تردد ، كشورهاي مورد توقف ، اطلاعات لازم راجع به نمايندگي هاي ج . ا. ا در كشورهاي مورد توقف و مقصد ، مدارك قانوني مربوط و ... از قبل تنظيم شده باشد .

24-           از قبول امانت جهت حمل به مقاصد مربوطه حتي الامكان اجتناب كنيد ودر صورت ضرورت و اجبار ، دقت و بررسي لازم را نسبت به محتوي آن انجام دهيد!

25-           نسبت به پيشنهاداتي كه از طرف افراد غير آشنا و يا مشكوك جهت ارائه هرگونه تسهيلات و يا راهنمايي و .... به شما مي شود با ديده ترديد بنگريد!

26-           درمحلهاي اقامت دائم ياموقت ، تدابير حفاظتي لازم را جهت جلوگيري از ورود پنهان عناصر مشكوك به محل كار واقامت اتخاذ نموده واز مشاورت كارشناسان مربوطه استفاده نماييد.

27-           درمحلهاي اقامتي خود تردد افراد متفرقه را با وسواس لازم مورد توجه قرار دهيد . چه بسا خدمه ، كارمندان ، تعمير كاران و يا افرادي كه به نحوي جهت تامين نيازمنديهاي شما به محل تردد دارند ازكاركشته ترين عناصر سرويس جاسوسي دشمن باشند واهدافي همچون بررسي موقعيت محل جهت ورود پنهان ، ميكروفن گزاري و سرقت اسناد واشياء و.... را مطمع نظر داشته باشند.

28-           در حين تردد در شهر و مكانهاي اقامتي و كار دقت كنيد كه آيا تحت تعقيب نيستيد؟ در هر صورت ، خونسردي وعدم انجام حركات عجولانه و سوء ظن برانگيز نبايستي فراموش شود.

29-           بهتر است هنگام خروج از محل اقامت يا كار، افرادي از محل مقصد را در جريان بگذاريد و در صورت امكان ساعت احتمالي رسيدن به مقصد را به ايشان اطلاع دهيد تا در صورت بروز حوادث غير منتظره و ..... عكس العمل سريع ومناسب صورت گيرد.

 

«5 »

 

30-           درثبت و ضبط مطالب ،شماره تلفنها و .... توصيه مي شود بيش از آنكه از كاغذ و يادداشت استفاده نماييد از حافظه خود بهره جوييد.

31-           حفاظت كلام و گفتار و پرهيز از اضافه گويي در هرجا و هر موقعيتي مثمر ثمر مي باشد.

32-           درصورت داشتن ماموريت خاص و مهم ، قبل از استقرار كامل در محل اقامت يا كار دائم يا موقت بهتر است از كمك فني تخصصي كارشناس مربوطه جهت چك حفاظتي محل استفاده نماييد و مطمئن شويد كه مكان فوق قبلاً از سوي سرويس جاسوسي تجهيز نشده باشد.

33-           براساس قرارداد رومينگ كليه مسافران ورودي به كشور مقصد، ميهمان شبكه تلفن همراه آن كشور تلقي مي شوند، لذا بهره برداري از ريز اطلاعات تماس ها مانند شماره هاي ورودي و خروجي ، زمان و مدت مكالمه ، متن پيام يا ديتاي ارسالي و ... از سوي كشورهاي خارجي ميزبان به سادگي امكان پذير مي باشد.

34-           اين امكان در تنظيمات شبكه وجود دارد كه ميهمانان رومينگ رادر ليست ويژه قرار دهند و          بهره برداري هاي لازم را به عمل آورند .

35-           برخي از اقوام ، دوستان ، همكاران و .... فرد اعزامي بدون اطلاع از حضور وي در خارج ازكشور با وي تماس برقرار نموده ومطالبي را بيان مي كنند كه بعضاً موجب لطمات جبران ناپذير به فرد اعزامي و ماموريت وي مي شوند.

36-           نفوذ نرم افزاري به وسيله ي پيام كوتاه و... كار تخليه ي اطلاعات داخل گوشي ، خصوصا درگوشي هاي جديد را آسان نموده است.

37-           حافظه ي سيم كارت و گوشي تلفن همراه حاوي اطلاعاتي است كه از طريق فني قابل تخليه واطلاعات آن قابل بازيابي مي باشد، لذا دراين رابطه دستگاه هاي امنيتي كشور مقصد از شگرد هايي مانند سرقت گوشي ، بازرسي پليسي ، ورود به محل اقامت ، استفاده از امكانات پيشرفته فني و ... جهت دسترسي به گوشي و يا اطلاعات داخل آن استفاده مي نمايند.

38-           جهت برقراري تماس حتي الامكان از تلفن هاي هتل محل اقامت و يا تلفن همراه ( دوستان وهمراهان) استفاده نكنيد و صرفاً از تلفن هاي عمومي آن كشور بهره گيريد.

39-           در مواقع ضروري ، استفاده از گوشي و سيم كارت هاي صفر يا اعتباري كشور خارجي ميزبان يا مقصد كه از بازار تهيه شده باشد و اهدائي ميزبان نباشد توصيه مي شود.

40-           در صورتيكه همراه بردن تلفن همراه ضروري است .سعي شود از گوشي هاي ساده كه قابليت نصب نرم افزار رانداشته باشند استفاده شود؛ در غير اينصورت حتما از خالي بودن حافظه گوشي و سيم كارت تلفني كه به همراه داريد ( اطلاعات اداري و شخصي )اطمينان حاصل نمائيد .

 

« 6 »

41-           همواره ازگوشي تلفن همراه خود حفاظت نمائيد و تحت هيچ شرايطي گوشي را از خود جدا نكنيد ودرجاي مطمئن نگه داري نمائيد.

42-           از سپردن گوشي خود به افراد ناشناس ( حتي براي تعميرات احتمالي ) كه با بهانه هاي مختلف تقاضاي گوشي شما را مي نمايند جدا خوداري نمائيد.

43-           از تلفن محل اسكان هيئت ها و ... به جهت احتمال استراق سمع آن از سوي سرويس اطلاعاتي حريف ، جهت مكالمات طبقه بندي شده خودداري كنيد ، اينگونه تلفنها درتماسهاي داخلي نيز از اعتبار برخوردار نبوده و قابل كنترل و بهره برداري مي باشند.

44-           توجه داشته باشيد كه در بسياري از موارد اهداء هدايا و يا تكريم خارج از عرف معمول به منظور    بهره برداريهاي بعدي انجام مي گيرد.

45-           شما به اعتبار اينكه كارمند دولت هستيد همواره به عنوان يك هدف بالقوه براي سيستم اطلاعاتي و يا ضد اطلاعاتي كشور ميزبان محسوب مي شويد واحتمالاً تحت نظر وكنترل نيز مي باشد حتي اگر آن كشور علي الظاهر دوست باشد.

46-           چنانچه هيئت با هويت دولتي مسافرت مي نمايد، لازم است در جلسه پوشش مناسب و يكنواخت انتخاب شود و درحفظ پوشش دقت كافي به عمل آيد.

47-           دستگاههاي اطلاعاتي از شيوه هاي متنوعي به منظور جلب همكاري استفاده مي نمايند كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

الف – بررسي علايق و كمبود هاي مادي ( پول) .

ب- تامين نيازها و احتياجات به انگيزه دوستي وابراز علاقه .

ج – استفاده از جنس مخالف حتي با پوششهاي قانوني و شرعي به عنوان قديمي ترين و كارآمد ترين شيوه ( ازدواج و .....)

د- برپايي جشنهاي مبتذل و تهيه عكس و فيلم و استفاده از آن به عنوان عامل فشار و شانتاژ به منظور جلب همكاري فرد.

هـ - پرداخت هدايا و تهيه برخي از اقلام غير قابل دسترسي و گران به قيمت مناسب وارزان و جلب دوستي وهمكاري .

و – استفاده از عملكردهاي خلاف قانون ومقررات كشور ميزبان توسط ميهمان بعنوان عامل فشار.

ر- ربودن و اعمال شكنجه جسمي و روحي و كسب اطلاعات .

48-           هرگونه هداياي رسمي و غير رسمي كه از طرف مقامات كشور ميزبان دريافت مي كنيد جهت بررسي وكنترل مورد دقت لازم قرار گيرد تا پس از آن قابل استفاده گردد.

 

« 7 »

 

49-           در صورتيكه به هر علت توسط نيروهاي انتظامي كشور ميزبان باز داشت شديد، به غير از اطلاعات مندرج در گذرنامه ، مطلب ديگري اظهار ننموده و درخواست حضور نماينده سفارت جمهوري اسلامي ايران يا مسؤول هيئت اعزامي  را بنمايد.

50-           توجه داشته باشيد خارج از موضوع محوله نسبت به جمع آوري اخبار و اطلاعاتي كه ممكن است باعث بروز مشكلاتي گردد، اقدام ننماييد.

51-           در صورتيكه قصد داريد در شهر به سياحت ويا خريد بپردازيد حتي المقدور انفرادي اقدام نكنيد.و هنگامي كه بصورت انفرادي اقدام به اين عمل مي نماييد حتماً همراهان خود را از انگيزه و مقصد آن مطلع نماييد.

52-           به افرادي كه با ابراز دوستي وعلاقه نسبت به شما ويا انقلاب واسلام قصد نزديكي با شما را دارند، اعتماد نكنيد .زيرا احتمال دارد اين افراد با هدايت سرويسهاي اطلاعاتي مبادرت به اين كار نموده اند.

53-           از مراجعه و تماس با محافل ، انجمن ها ، هرگونه تشكلات سياسي ، مذهبي ، و اجتماعي كشور خارجي خودداري نماييد.

54-           برقراري هرگونه تماس با ايرانيان وابسته به گروههاي سياسي ضد انقلاب درخارج از كشور ممنوع   مي باشد.

55-           چنانچه هرگونه تماسي از سوي اتباع بيگانه كه در قالب ايجاد دوستي ، طرح درخواست يا به منظور ايجاد زمينه هاي ارتباط غير طبيعي با افراد اعزامي مشاهده مي گردد، مراتب به همكار حراستي همراه انتقال يافته ودر صورت عدم حضور همكارحراستي ، مسؤول هيئت را از موضوع مطلع نموده وگزارش آن را بلافاصله پس از بازگشت به حراست تسليم نماييد.

56-            از همراه داشتن هرگونه مدارك شناسايي به غير از گذرنامه در خارج از كشور خودداري شود.

57-          انتقال هرگونه اسناد ومدارك طبقه بندي حفاظتي به خارج از كشور بدون اطلاع حراست ممنوع       مي باشد.

58-           از بيان هرگونه اخبار و اطلاعات طبقه بندي شده در اتومبيلهاي تشريفاتي كشور ميزبان ومحل اسكان   ( هتل ، رستوران ، ميهمان سرا ، هواپيما و ... ) خودداري نماييد.

59-           به هنگام شركت در اجلاس ومذاكرات و حضور بيگانگان ، از بحث درخصوص مسائل متفرقه ، اطلاعات طبقه بندي شده و درمورد جزئيات و اطلاعات شغلي خود و همراهانتان خودداري نماييد. زيرا احتمال دارد بيگانگان قادر به فهم زبان فارسي باشند . همچنين حضور عناصر اطلاعاتي درجلسات متصور مي باشد.

60-           در مكاتبات با دوستان وبستگان ، از درج اخبار و اطلاعات اجتماعي و سياسي كشور ميزبان و همچنين مشكلات شخصي وخانوادگي خودداري نماييد.

« 8 »

61-           درصورتيكه براي مدت طولاني درخارج از كشور اقامت داريد ، حداقل سه هفته قبل از ترك كشور ميزبان ، به دوستان وبستگان خود اطلاع دهيد تا به آدرس شما در خارج مكاتبه نداشته باشند.

62-           تبادل اسناد ومدارك طبقه بندي حفاظتي با مقامات كشور ميزبان ، منوط به اطلاع حراست مي باشد.

63-           درصورت امكان ، بهترين محل جهت نگهداري اسناد ومدارك طبقه بندي شده دفاتر نمايندگي و يا سفارتخانه جمهوري اسلامي ايران در آن كشور مي باشد.

64-           حمل اسناد و مدارك توسط قسمت باردر فرودگاهها ممنوع است.

65-          كليه پيش نويسهاي غير ضروري خود را بطور روزانه كاملاً معدوم نماييد.

66-           هميشه مراقب گذرنامه وساير مدارك شناسايي كه از طرف كشور ميزبان دراختيار شما قرارگرفته است، باشيد. زيرا امكان سرقت وسوء استفاده از آن وجود دارد.

67-           ازظهور و چاپ عكسهايي كه داراي طبقه بندي حفاظتي است ، درخارج از كشور خودداري نماييد.        

68-           از افتتاح هرگونه حساب بانكي درخارج از كشور براي خود ويا به نيابت از اشخاص حقيقي و حقوقي خودداري نماييد درصورت ضرورت بااطلاع حراست اقدام شود.

69-           از مسافرت به كشورها و شهرهاي خارج از برنامه ، خودداري نماييد.

70-           ازانجام هرگونه فعاليت اقتصادي و اشتغال درخارج از كشور خودداري نماييد.

71-           از مراجعه به سفارتخانه هاي كشورهاي خارجي كه خارج ازبرنامه ماموريت پيش بيني شده است، خوداري نماييد.

72-           هرگونه درخواست همكاري وارتباط مشكوك را سريعاً به حراست گزارش نماييد .

درخاتمه سفري خوش توام با موفقيت درجهت تحقق ماموريتهاي محوله را براي شما از پيشگاه ايزدمنان مسئلت داريم .

 

 

خدانگهدار

مدیریت حراست دانشگاه فردوسی مشهد