سفرهای خارجی

exit

  • کارکنان و اعضای هیات علمی

کارکنان و اعضای محترم هیات علمی در صورتیکه قصد سفر خارجی دارند بایستی با مراجعه به پپرتال شخصی دانشگاهی پویا (بخش اداری مالی | منوی اداری | زیر منوی فرم اعلان خروج از کشور) نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

  • دانشجویان

دانشجویان گرامی در صورتیکه قصد سفر خارجی دارند می بایست با مراجعه به مدیریت حراست نسبت به تکمیل فرم های مربوطه به صورت حضوری اقدام نمایند

 فرم درخواست سفر خارجی (دانشجویان)

 

 

مطالب مرتبط